mi band

Контроль обробки виробництва та якості консервованих шкір жирів кормовоі муки клею желатину

Самостійна робота студента 7.

ТЕМА 7. Контроль обробки виробництва та якості консервованих

шкір, жирів, кормової муки, клею, желатину.

При підготовці даної теми необхідно повторити лекційний матеріал, який стосується технології виробництва знімання і обробки шкури, пороки шкіряної сировини; технологічні процеси виробництва харчових жирів, підготування сировини до витоплення жиру; витоплення жиру, установки, які використовуються для витоплення жиру; номенклатуру та вимоги до якості сировини, яке використовується для виробництва технічних жирів, кормової муки і желатину, технологічні процеси виробництва технічних жирів, кормової муки, клею, желатину.

Контроль обробки виробництва та якості консервованих шкір жирів кормовоі муки клею желатину

Контроль обробки виробництва та якості консервованих шкір жирів кормовоі муки клею желатину

Користуючись літературою додатково вивчити визначення якості консервованих шкір, методику проведення органолептичної оцінки шкур і визначення величини посолу [1].

Методики проведення фізико-хімічних дослідження шкір: масової частки вологи, хлориду натрію, наявності кальцинованої солі і солей алюмінію в овчинах кислотно-сольового консервування.

Додатково вивчити визначення сортності жирів, клею, желатину. Методи проведення органолептичної і фізико-хімічної оцінки харчових топлених жирів (прозорість, консистенція, масова частка вологи, кислотне число, глибину окислювальної порчі жирів).

Проведення оцінки якості кормової муки: хімічний склад, органолептичних показників, крупності помолу та кількості металевомагнітних домішок [2].

Методи проведення органолептичної оцінки харчового желатину (зовнішнього виду, кольору, розміру частинок, запаху та смаку), фізико-хімічної оцінки (масової частки вологи, золи; умовну в’язкість, прозорість, температуру плавлення студенів, рН розчину желатину, тривалість розчинення; масову частку сірчаної кислоти, міді; вміст: свинцю, сторонніх домішок, миш’яку).

Методи проведення органолептичної оцінки клею (в залежності його вигляду та сорту) та фізико-хімічних показників, які нормуються (масову частку вологи, масову частку золи, умовну в’язкість, стійкість розчину клею; піноутворення, міцність склеювання деревини) [3].

Контрольні запитання

1. Назвіть показники кісткового клею у відповідності яких розділяють його розділяють на сорти?

2. Які умови і режимні параметри, які регламентують зберігання шкури, жиру, желатину і клею?

3. Перелічіть методи визначення якості желатину і клею.

4. Які методи проведення визначення усолу шкури?

5. Які існують методи визначення умовної в’язкості студеній желатину?

Література

1. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская И. А. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – с. 61-71.

2. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская И. А. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – с. 85-98.

3. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская И. А. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – с. 136-147.

mi band