Коментар до виконання контрольних… — Частина 5

452. Використовуючи співвідношення невизначеності Гейзенберга, показати, що ядра атомів не можуть містити електронів. Вважати радіус ядра Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 см.

453. За допомогою співвідношення невизначеності оцінити найменші похибки Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 у визначенні швидкості електрона і протона, якщо координати центру мас цих частинок можуть бути встановлені з неозначеністю 1 мкм.

454. Якою повинна бути кінетична енергія протона в багатоенергетичному пучку, який використовується для дослідження структури з лінійними розмірами Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 см?

455. За допомогою співвідношення неозначеності, оцінити ширину l одномірного потенціального ящика, в якому мінімальна енергія електрона 10 еВ.

456. Альфа-частинка знаходиться в нескінченно глибокому, одномірному, прямокутному потенціальному ящику. Використовуючи співвідношення неозначеності, оцінити ширину l ящика, якщо відомо, що мінімальна енергія альфа-частинки 8 МеВ.

457. Частинка знаходиться в нескінченно глибокому, одномірному, прямокутному потенціальному ящику. Знайти відношення різниці Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 сусідніх енергетичних рівнів до енергії Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 частинки у трьох випадках: 1) n=2; 2) n=5; 3) n→∞

458. На яку мінімальну відстань наблизиться a — частинка до ядра срібла? Кінетична енергія. a — частинки 0,40 МеВ.

459. Електрон в не збудженому атомі водню отримав енергію 12,1 еВ. На який енергетичний рівень він перейшов? Скільки ліній спектру можуть злучитися при переході електрона на більш низькі енергетичні ріні? Обчислити відповідні довжини хвиль.

460. В атомі водню, що знаходиться в стані спокою, електрон перейшов з п’ятого енергетичного рівня в основній стан. Яку швидкість набув атом за рахунок випускання фотону? Чому дорівнює енергія віддачі?

461. Кут розсіювання фотона в ефекті Комптону 90Коментар до виконання контрольних... - Частина 5, кут віддачі електрона 30Коментар до виконання контрольних... - Частина 5. Визначити енергію фотона до розсіювання.

462. Яка доля енергії фотона передається електрону віддачі при ефекті Комптона? Енергія рентгенівських фотонів до розсіювання дорівнює E. Зробити розрахунок при енергії фотона 10 кеВ і куті розсіювання 60Коментар до виконання контрольних... - Частина 5.

463. Фотон з енергією 0,51 МеВ був розсіяний при ефекту Компотна на вільному електроні на кут 180Коментар до виконання контрольних... - Частина 5. Визначити кінетичну енергію електрона віддачі.

464. Фотон з довжиною хвилі 15 пм був розсіяний на вільному електроні. Довжина хвилі розсіяного фотона 16 пм. Визначити кут розсіювання.

465. На скільки змінилася кінетична енергія електрона в атомі водню при випромінюванні атомом фотона з довжиною хвилі 435 нм?

466. Електрон в атомі водню знаходиться на 3 енергетичному рівні. Визначити кінетичну, потенціальну і повну енергії електрона. Відповідь дати в єВ.

467. Порівняйте власну електропровідність германія при -40Коментар до виконання контрольних... - Частина 5С і 100Коментар до виконання контрольних... - Частина 5С. Енергія активації для германія 0,72еВ.

468. При нагріванні кремнієвого кристалу від температури 0Коментар до виконання контрольних... - Частина 5С до 10Коментар до виконання контрольних... - Частина 5С його питома провідність зростає у 2,28 разів. Визначити енергію активації кристалу кремнію.

469. Опір кристала Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 при температурі 20Коментар до виконання контрольних... - Частина 5С дорівнює 10 кОм. Визначити його опір при температурі 80Коментар до виконання контрольних... - Частина 5С.

470. Пряма напруга, яка прикладена до p-n-p переходу, дорівнює 2 В. У скільки разів зросте сила струму через перехід, якщо змінити температуру від 300К до 273К?

471. Чи може ядро кремнію перетворитися в ядро алюмінію, викинувши при цьому протон? Чому?

472. Чи може ядро кремнію перетворитися в ядро фосфору? Які частинки повинні при цьому виділитися? Чому дорівнює їх сумарна енергія?

473. При захопленні нейтрона ядром Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 відбувається ядерна реакція Коментар до виконання контрольних... - Частина 5, в якій виділяється енергія 4,8 МеВ. Визначити розподіл енергії між продуктами реакції ( ядром тритія і a-частинкою), нехтуючи кінетичною енергією частинок до реакції.

474. Як зміниться активність препарату кобальту через час, що дорівнює 2 рокам. Період напіврозпаду 5,2 рік.

475. Активність препарату урану з масовим числом 238 дорівнює 2,5Коментар до виконання контрольних... - Частина 5, маса препарату 2,0 г. Знайти період піврозпаду.

476. Яка доля початкової кількості ядер ізотопу Коментар до виконання контрольних... - Частина 5 розпадеться за один день? Яка доля залишиться через 100 років?

477. За два дні радіоактивність препарату радону зменшилась в 1,45 разів. Визначити період напіврозпаду?

478. Ядро урану Коментар до виконання контрольних... - Частина 5При діленні звільняє енергію 200 МеВ. При вибуху уранової бомби встигає прореагувати біля 1,5 кг урану. Яка маса еквівалентної тротилової бомби, якщо теплотворна здатність тротилу 4,1 МДж/кг?

479. Визначити енергію реакції Коментар до виконання контрольних... - Частина 5.

480. Випромінюється чи поглинається енергія в даній термоядерній реакції Коментар до виконання контрольних... - Частина 5.

481. Визначити активність 1 г ізотопу радія-226 і час, через який активність зменшиться на 10%.

Реферати

 • обработка мяса,мясных продуктов,сельскохозяйственной птицы,краткая характеристика темы.
 • анаэробное дыхание
 • очищений газ для дезодорантів
 • механическая обработка. виды процессов
 • Понятие технологический баланс
 • технологическая схема производства мясных консервов
Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС