Громадянське суспільство

4. Тема: Громадянське суспільство

1. Мета роботи: ознайомити студента з поняттям „громадянське суспільство”, висвітлити концепції громадянського суспільства. Розглянути взаємозв’язок держави і громадянського суспільства та особливості формування громадянського суспільства в Україні.

Студент повинен знати: сутність поняття «громадянське суспільство» та основні концепції формування соціальної системи самоуправління.

Студент повинен уміти: з’ясовувати взаємозв’язок держави і громадянського суспільства та особливості формування громадянського суспільства в Україні.

2. Типові завдання

1. Розвиток ідеї громадянського суспільства.

І. Визначтесь у протиріччях оцінок громадянського суспільства:

А) “суспільство – це сукупність особистостей, воно виникає раніше держави, тому є первинним і головним”(Дж. Лок).

Б) “розвиток громадянського суспільства вимагає існування держави як його підвалин. Тому держава є взагалі первинною, в якій сім’я розвивається у громадянське суспільство (Г. Гегель).

В) “візьміть визначену ступінь розвитку виробництва, обміну та попиту і ви одержите обумовлений суспільний лад, визначену організацію сім’ї, прошарків і класів – словом громадянське суспільство. Візьміть це громадянське суспільство і ви одержите визначений політичний лад, який є тільки офіційним результатом громадянського суспільства” (К. Маркс).

ІІ. У концепції громадянського суспільства важлива роль належить моральним факторам. Які важливі ідеї в концепцію громадянського суспільства внесли І. Кант, Г. Сковорода?

А) ”держава може бути правовою тільки за умов, коли її громадяни здатні морально примушувати суспільство здійснювати справедливі закони” (І. Кант).

Б) “існують загальні ідеї суспільства, які ґрунтуються також на цінностях людей праці, рівності, колективної моралі, ролі усіх видів трудової діяльності” (Г. Сковорода).

2. Основні ознаки та структура громадянського суспільства.

І. Дайте оцінку сутності теорії середнього класу за Гізо.

“Відсутність середнього класу позбавляє країну рівноваги, конституцію – сили, історію – послідовності і примушує націю коливатися між диктатурою і анархією…, суспільну думку формує середній клас, тому що нижчі класи вміють тільки відчувати, але говорити не вміють. Вищі класи – можуть тільки мислити, але нездатні відчувати разом з народом”.

ІІ. Існують два підходи щодо визначення соціальної структури суспільства – так звана концепція прошаркової стратифікаційної структури суспільства, згідно з якою суспільство складається із низьких, середніх і вищих верств та теорія класового визначення соціальної структури, сенс якої у словах: ”класами називаються великі групи людей, які різняться за їх місцем в історично обумовленій системі суспільного виробництва, за їх ставленням до засобів виробництва, за їх роллю в суспільній організації праці, а також за способом одержання і розміром частки суспільного багатства…”(В. Ленін). У чому, на ваш погляд, полягає сутність протиріч цих теорій. Яка теорія, на вашу думку, відповідає сучасності?

3. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

Вивчаючи це питання, слід визначити соціальну структуру української держави. Чому середній клас вважається основою громадянського суспільства? Чи завершено його формування в Україні. Охарактеризуйте основні складові частини громадянського суспільства (політичні партії, громадські організації, релігійні організації).

3. Питання для самоконтролю

Розвиток ідеї громадянського суспільства. Основні ознаки та структура громадянського суспільства. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні Що є основою громадянського суспільства? Чим відрізняється громадянське суспільство від держави? Як визначається природа громадянського суспільства і його співвідношення з державою у ліберальній політичній думці? Назвіть історичні причини нерозвинутості громадянського суспільства в Україні. Які особливості сучасного етапу формування громадянського суспільства в Україніка сучасному етапі? Визначте роль держави в формуванні громадянського суспільства. Яку роль, на Вашу думку, відіграють політичні партії у формуванні громадянського суспільства? Як впливає соціальна диференціація на процес формування середнього класу в Україні головного класу громадянського суспільства? Процес формування громадянського суспільства в молодих національних державах знаходиться під впливом процесу глобалізації. Визначте основні напрямки цього впливу.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС