Графіки

Лабораторна робота № 3.

Графіки

Методичні вказівки

Існує сім традиційних методів (інструментів) статистичного керування якістю: графіки, контрольні листки, причинно-наслідкові діаграми, діаграми розсіювання (розкиду), гістограми, діаграми Парето, контрольні карти.

Графіки дають можливість оцінити стан процесу на даний момент, а також спрогнозувати більш віддалений результат по тенденціях процесу, що можна виявити на графіках (зазвичай, треба враховувати, що такі прогнози можуть бути в багатьох випадках досить умовними). При відображенні на графіку зміни даних в часі графік ще називають часовим рядом.

Зазвичай використовують наступні види графіків:

1. Виражений ламаною лінією

2. Стовпчиковий

3. Круговий

Графік, виражений ламаною лінією, застосовується, коли необхідно самим простим способом представити зміну даних за визначений період часу, наприклад, зміна розміру щорічного виторгу від продажу виробів, об’єму виробництва або частки дефектних виробів.

Приклад 1. Відобразити за допомогою лінійного графіка характер зміни розміру щорічного виторгу від продажу виробів (табл.1.), а також спрогнозувати тенденцію зміни виторгу в найближчі два роки.

Таблиця 1.

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Виторг, тис. у. о.

777

852

767

866

838

927

923

Створюємо нову книгу Excel. Вводимо заголовок роботи, а також вихідні дані відповідно до табл. 1, після чого будуємо лінійний графік. На першому кроці майстра діаграм вибираємо точкову діаграму, на якій значення з’єднані відрізками. На другому кроці вводимо діапазон даних. На третьому кроці вводимо заголовки діаграми й осей, основні лінії сітки по осях, видаляємо легенду. Отриману діаграму редагуємо за допомогою контекстного меню (Рис.1).

Характер зміни виторгу, а також прогноз дає лінія тренда, побудувати котру можна, відкривши контекстне меню на ламаній лінії й обравши команду ДодаВить ЛИНИЮ тренда. У діалоговому вікні, що відкрилося, на вкладинці Тип показані можливі типи лінії тренда. Щоб вибрати тип лінії, яка найкраще апроксимує дані, можна діяти наступним чином: помістити на діаграмі лінії тренда всіх прийнятних типів (тобто лінійну, логарифмічну,

Графіки

Рис.1. Побудова лінійного графіка в прикладі.

Поліноміальну другого ступеня, степеневу й експоненціальну), задавши для кожної лінії на вкладинці Параметры прогноз уперед на дві одиниці й розміщення на діаграмі величини вірогідності апроксимації. При цьому після побудови чергової лінії величину вірогідності апроксимації R2 (наприклад, для лінійного типу R2 = 0,6495) покажчиком миші доцільно установити на вільне місце діаграми в ряд з іншими (Рис.2).

Графіки

Рис.2. Вибір типу лінії тренда за розміром вірогідності апроксимації.

Найбільшу вірогідність апроксимації дає поліноміальна лінія зі ступенем два (R2 = 0,6738), що і вибираємо в якості лінії тренда. Для цього видаляємо з діаграми всі лінії тренда, після чого відновлюємо поліноміальну лінію другого ступеня (Рис.3).

По апроксимуючій лінії можна припустити, що виторг у найближчі два роки буде мати тенденцію до зростання.

Стовпчастий графік представляє кількісну залежність, виражену висотою стовпчика. Зазвичай стовпчики показують на графіку в порядку зменшення висоти справа ліворуч. Якщо в числі чинників є група «Інші», то відповідний стовпчик на графіку показують крайнім справа.

Графіки

Рис.3. Лінійний графік з апроксимуючою лінією для прикладу 1.

Приклад 2. На Рис. 4 показані у виді стовпчастого графіка результати дослідження стимулів покупки виробу.

Графіки

Рис.4. Стимули покупки виробу в прикладі 2.

Круговим графіком виражають співвідношення складового цілого параметра, наприклад, співвідношення сум виторгу від продажу окремо по видах деталей і повної суми виторгу; співвідношення елементів, що складають собівартість виробу, і т. д.

Приклад 3. На Рис.5 показано у вигляді кругового графіка співвідношення відмов комбайна по вузлах і агрегатам (вихідні дані для побудови кругового графіка приведені в табл. 2).

Таблиця 2.

№ п/п

Вид відмови

Кількість відмов

1

Жнивна частина

45

2

Гідрообладнання

33

3

Мотор

30

4

Молотарка

40

5

Ремні

27

6

Електрообладнання

22

7

Гідротрансмісія

13

8

Міст

10

9

Інше

30

Графіки

Рис.5. Співвідношення відмов комбайна по вузлах

Та агрегатах у прикладі 3.

Завдання:

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладів 1, 2, 3.

2. Зберегти файл робочої книги на жорсткому диску у своїй папці.

3. Роздрукувати результати та формули, за якими вони отримані.

4. Зберегти файл робочої книги на жорсткому диску у своїй папці.

5. Роздрукувати результати та формули, за якими вони отримані.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС