Глосарій — частина 2

Дифракційна решітка – це система близьких паралельних щілин.

Голографія – це фізичний метод запису та відтворення зображення предметів за допомогою інтерференційної картини від двох джерел когерентного випромінення, одним з яких є хвильовий фронт відбитий від предмета.

Дисперсія світла — зАлежність показника заломлення світла від частоти або довжини хвилі Глосарій - Частина 2( а, також, швидкості світла).

Поглинанням (або абсорбцією) світла називається втрата енергії світлової хвилі, яка проходить через речовину, внаслідок перетворення енергії хвилі в різні види внутрішньої енергії речовини або в енергію вторинного випромінювання світла іншого напряму і спектрального складу.

Спектральний аналіз — Визначення хімічного складу речовини з високою точністю та чутливістю.

ЕлектролюмінесценціЯ — це свічення газового розряду, коли кінетична енергія електронів, що рухаються в електричному полі, в процесі непружних зіткнень з атомами, спричиняє їх збудження.

Катодолюмінесценція — явище свічення речовини (наприклад свічення екранів електронно-променевих трубок, телевізорів), яке виникає внаслідок бомбардування їх електронами або йонами.

Хемілюмінесценція — явище, коли частина енергії, що виділяється під час хімічних реакцій, безпосередньо перетворюється в світлову.

Фотолюмінесценція — явище, при якому деякі тіла під дією опромінювання самі починають випромінювати на відміну від більшості тіл, які тільки відбивають і частково поглинають світло.

Фотометрія — це розділ оптики, в якому вивчаються методи і прийоми вимірювання енергії та зв'язаних з нею характеристик електромагнітного випромінювання оптичного діапазону за його хімічною, електричною, фізіологічною, тепловою та іншими діями.

Абсолютно чорне тіло — Це уявне тіло, яке поглинає при всякій температурі всю променеву енергію, що на нього падає: Аабс. ч.т. = Аλ =1.

Оптична пірометрія – метод визначення температури розжарених тіл по спектру їх випромінювання.

Фотоефект – це фізичне явище звільнення (повного чи часткового) електронів від зв’язків з атомами та молекулами речовини під дією світла (інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового).

Червона межа фотоефекта – це мінімальна частота світла, при якій починається спостерігатися фотоефект (у випадку зниження частоти світла фотоефект зникає).

Ізотопи – Це атомні ядра, які мають однаковий заряд, але різне масове число; тобто мають однакову кількість протонів та різну кількість нейтронів.

Природна радіоактивність – Це процес самодовільного розпаду ядер хімічних елементів з перетворенням їх в ядра більш легких елементів.

Ядерна реакція – це процес перетворення атомних ядер одних елементів в інші внаслідок дії на них швидких елементарних частинок або ядер інших атомів.

Енергія зв’язку ядра – Це енергія, яка потрібна для розділення нуклонів в ядрі, тобто енергія розриву ядерних зв’язків між нуклонами.

Дефект маси ядра – Це різниця між сумою мас всіх нуклонів ядра та масою цілісного ядра з цих же нуклонів.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС