mi band

Глосарій

УОК — Міні – або мікро – ЕОМ, що використовуються для контролю і управління технологічними процесами в режимі реального часу, тобто управління, що включаються в контур, називаються Управляючими обчислювальними комплексами (УОК).

МПК ІС — під мікропроцесорними комплексами інтегральних схем (МПК ІС) розуміють сукупність мікропроцесорних і інших інтегральних схем, сумісних по конструктивно – технологічному виконанню і призначених для сумісного використовування при побудові мікропроцесорів, мікро – ЕОМ, контролерів і інших засобів обчислювальної техніки.

Мікро – ЕОМ — під мікро – ЕОМ розуміють пристрій обробки даних загального призначення, мають в своєму складі мікропроцесор, одне або декілька пристроїв, що запам’ятовують, для зберігання управляючих програм і засобу управління обміном з периферійними устрій вводу – виводу (УВВ).

Мікропроцесор – це програмно – керований пристрій, що здійснює процес обробки інформації, керування цим процесом, побудоване на одній або декількох Великих інтегральних схемах (БИС).

АСУ ТП — автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) призначені для вироблення і реалізації управляючих дій на технологічний об’єкт управління відповідно до прийнятого критерію управління, який приймає різні числові значення залежно від управляючих дій, що використовуються.

Реферати :

mi band