Геополітичне становище та зовнішньополітична діяльність украіни

9. Тема: Геополітичне становище та зовнішньополітична діяльність України.

1. Мета роботи : визначити поняття «геополітичне становище», «зовнішня політика», охарактеризувати види міжнародних відносин, визначити місце України на міжнародній арені, пріоритетні напрями зовнішньополітичної діяльності України.

Студент повинен знати: особливості геополітичного становища України, принципи зовнішньої політики, особливості сучасних міжнародних відносин.

Студент повинен уміти: визначати місце України на міжнародній арені, пріоритетні напрями зовнішньополітичної діяльності України

2. Типові завдання

1. Геополітика і перспективи розвитку людства.

Дайте визначення поняття «геополітика». Які чинники глобального, екокологічного, демографічного характеру впливають на розвиток людства у ХХІ ст. Визначте сутність поняття «глобалізація», «глобальні проблеми людства».

І. Н. Макіавеллі писав: “Немає більш важкої справи, як заміна старих порядків новими. Для того, щоб розібратися в цьому, необхідно визначитись в тому, чи самодостатні такі перетворення, чи залежать вони від підтримки ззовні”. Визначте умови та проблеми пов’язані з інтеграцією України до ЄС та НАТО.

ІІ. У сучасній політології існує приблизно три точки зору на проблему співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики. Прибічники першої не бачать відмінностей між ними 🙁 Г. Моргенау). Друга точка зору – зовнішня політика визначає внутрішню (Л. Гумплович). Третя точка зору на проблему співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики представлена прибічниками марксизму, згідно з якою зовнішня політика визначається внутрішньою і є віддзеркаленням і продовженням внутрішніх суспільних відносин. Як ви вважаєте, яка концепція є більш реалістичною в наші дні?

ІІІ. Американський політолог С. Хантингтон надрукував статтю “Майбутнє зіткнення цивілізацій, або Захід проти останніх ”. Він зазначає: “Різні цивілізації по-різному дивляться на відносини між Богом і людиною, між державою і особистістю, між свободою і владою, між рівністю та ієрархією. Все це світоглядні розбіжності – продукт давньої історії, традицій, звичаїв. Тому в близькому майбутньому їх неможливо скасувати”. Який тип міжнародних відносин, на ваш погляд, склався сьогодні: відносини співпраці, чи відносини конкуренції?

ІV. Яке значення в міжнародних відносинах має такий чинник, як енергоносії. Наведіть приклади, коли енергетичний важіль суттєво впливав на міжнародні відносини.

2. Україна в умовах сучасного геополітичного простору.

Визначте цілі та напрями зовнішньополітичної діяльності України на сучасному етапі. Які з них є пріоритетними? В діяльності яких міжнародних та міждержавних організацій бере участь Україна.

3. Питання для самоконтролю

Визначте зміст понять «глобалізація», «геополітика» Яке місце посідає Україна в системі міжнародних політичних відносин? У чому полягає зміст понять «національні інтереси», «національна безпека» Охарактеризуйте сучасний стан українсько-російських відносин Розкрийте зміст глобальних проблем сучасності та визначте імовірні шляхи їх розв’язання?

Tagged with: , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС