Геометричні характеристики плоских перерізів. Вигин.

 5. Геометричні характеристики плоских перерізів. Вигин. 

1.  Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах. При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти:  Осьові, відцентровий та Полярний моменти інерції перерізу. Зв’язок між осьовими та полярним моментами інерції перерізу..Моменти інерції перерізів відносно паралельних осей. Головні Осі та Головні центральні моменти інерції. Моменти інерції простих перерізів: прямокутника, круга, кільця. Основні поняття та визначення. Класифікація видів згину. Внутрішні силові фактори при прямому згині. Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів. Нормальні напруження в поперечних перерізах при згині. Осьові моменти опору. Розрахунки на міцність при вигині. Раціональні форми поперечних перерізів балок при згині.

2.  Типові завдання. Задача. Балка защемлена одним кінцем, навантажена рівномірно розподіленой силой q =1 кН/м по усій довжині балки і зосередженої сили Р = 2 кН на вільному кінці. Визначити реакції защемлення, якщо довжина балки l = 4м.

Питання  по темі.

1.  Якими  лініями  окреслюється  епюра  поперечних  сил  та згинаючих  моментів  на  ділянці  дії  рівномірно  розподіленого навантаження?

2.  Як змінюється згинаючий момент у перерізі, якщо до балки прикладено зосереджений зовнішній момент? Який вигляд  має  епюра згинаючих  моментів  на ділянці балки, у всіх перерізах якого поперечна сила дорівнює нулю?

3.  Як розподіляються нормальні напруження по поперечному перерізу балки при згині?

4.  Яка геометрична перерізу характеризує  його міцність при згині?

5.  Чи залежать нормальні напруження при згині  від матеріалу балки; від форми поперечного перерізу?

7.  Які точки поперечного перерізу балки є найнебезпечнішими
При згині?

8.  Як зміниться міцність балки, якщо при інших рівних умовах збільшити діаметр балки в два рази; збільшити в два рази довжину консольної балки, навантаженої силою на кінці консолі?

9.  Які форми поперечних перерізів є раціональними для балок з пластичних матеріалів?

10.Які поперечні перерізи є раціональними для балок з крихких матеріалів? Як необхідно розміщувати ці перерізи?

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС