mi band

Форматування текстовоі інформаціі

Практичне заняття

Форматування текстової інформації

МЕТА РОБОТИ — вивчення основних тегів, використовуваних при проектуванні HTML-сторінк.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Класифікація тегів за призначенням

Q Заголовки. Теги H1| — H6|

Зумовлено шість стилів заголовків від H1| до H6|, що відрізняються по висоті шрифту (H1| — найбільший).

Для додаткового форматування тексту в цих тегах зазвичай|звично| використовуються властивості align| і style|.

Відповідно до наступного|слідуючого| прикладу|зразка| текст «Список груп» буде записаний як заголовок другого рівня, розташований|схильний| по центру сторінки, і для його написання почне|стане| використовуватися шрифт sans-serif| червоного кольору|цвіту|:

<H2| align=left| style=»font-family|: sans-serif|; color|: red»>Список| групп</H1>

Q Розділення|поділ| на рядки і абзаци. Теги BR|, P, HR|

Для виділення з|із| суцільного тексту окремих рядків і абзаців використовуються теги <BR|>, <P>|, <HR|>.

<BR|> — виділення рядка без розділення|поділу| на абзаци. Це непарний тег. Для його застосування|вживання| досить в кінці|у кінці| рядка записати один тег <BR|> і продовження тексту почнеться з наступного|такого| рядка. При цьому буде збережений міжрядковий інтервал, що діє в абзаці.

<P> — виділення абзацу. Текст усередині|всередині| тегів <P></P> групується в окремий абзац і відділяється|відокремлюється| від іншої частини|частки| тексту збільшеним міжрядковим інтервалом.

<HR|> — вставляє горизонтальну розділову лінію, що проходить через всю сторінку. Також є|з’являється| непарним тегом.

Наприклад, якщо використовувати таке поєднання тегів:

<P><HR><P>Строка 1 <BR>Строка 2<BR></P>Строка 3</P>

То текст на сторінці почне|стане| виглядати таким чином:

Форматування текстовоі інформаціі

Рядок 1

Рядок 2

Рядок 3

Q Форматування тексту. Теги FONT|, B, I, U, S, SUB|, SUP|, BIG|, SMOL|, CENTER|, BLOCKQUOTE|, OL|, UL|, LI|

Тег <FONT|> найчастіше використовується для комплексного форматування тексту на HTML-сторінке| завдяки тому, що володіє набором властивостей, за допомогою яких можна змінювати|зраджувати| вигляд|вид| (властивість face|), розмір (size|) і колір|цвіт| (color|) шрифту, яким відображається|відображує| текст.

Наприклад, завдання|задавання| наступних|слідуючих| властивостей приведе до того, що текст відобразиться|відображуватиме| відповідно до типу|типа| «fantasy|» розміром 12 і жовтим кольором|цвітом|:

<FONT| size=12| face=fantasy| color=Yellow>Текст</FONT>

Окрім|крім| тега <FONT|>, для форматування тексту зазвичай|звично| використовуються теги, які встановлюють наступні|слідуючі| варіанти відображення тексту:

<B> – напівжирне написання;

<I> – курсивне написання;

<U> – текст підкреслений;

<S> – текст закреслений;

<SUB|> – нижній індекс;

<SUP|> – верхній індекс;

<BIG|> – збільшення шрифту тексту на один розмір;

<SMOL|> – зменшення шрифту тексту на один розмір;

<CENTER|> – центрування HTML| — елементів| щодо|відносно| сторінки;

<BLOCKQUOTE|> – додавання|добавляти| відступу в тексті;

<OL|>, <UL|> – перетворить рядки тексту, помічені|позначити| тегами <LI|>, — відповідно нумерований і маркірований списки.

Приклад|зразок| комплексного використання тегів форматування тексту:

<CENTER|>

<B>Текст1| </B><I>Текст2 </I><U>Текст3 </U><S>Текст4 </S>

<SUB>Текст5| </SUB><SUP>Текст6 </SUP>

<BIG>Текст7| </BIG><SMALL>Текст8 </SMALL>

<B><I><U>Текст9</B></I></U>

<BLOCKQUOTE>Текст10</BLOCKQUOTE>

<OL><LI>Текст| 11 <LI|> Текст 12 <LI|> Текст 13</OL>

</CENTER|>

O Результати їх застосування|вживання|, що відображаються|відображують| на сторінці:

Текст1 Текст2 Текст3 Текст4 Текст5 Текст6 Текст7 Текст8 Текст9

Текст10

1. Текст 11

2. Текст 12

3. Текст 13

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор.

3 Відкрити|відчиняти| HTML-сторінку| командою «Файл – Відкрити|відчиняти|». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «Ki_button|.htm».

4 Використовуючи теги, виконати форматування тексту відповідно до додатку|застосування| 1.

5 Зберегти файл під тим же ім’ям командою «Файл – Зберегти як». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «ki_button, htm|».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити|утримувати|:

1 Текстовий файл, що містить|утримує| теги, необхідні для форматування тексту HTML|, – сторінки, і збережений під ім’ям «ki_button|.htm».

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Що таке проектування і проект?

2. Мета і завдання проектування.

3. Які принципи розміщення підприємств молочної промисло­вості?

4. Які основні напрями проектування підприємств?

Реферати :

mi band