Електростатичне поле… — Частина 2

Дано

Електростатичне поле... - Частина 2

T1=Електростатичне поле... - Частина 2Електростатичне поле... - Частина 2

T2=Електростатичне поле... - Частина 2

Рис.3

Електростатичне поле... - Частина 2

Електростатичне поле... - Частина 2 Аналіз. За умовою задачі нитки нескінченно довгі. Це означає, що відстань між нитками багато менша довжини кожної, і поле, створюване кожною ниткою, можна вважати плоско радіальним (силові лінії лежать у площинах, перпендикулярних до зарядженої нитки, і спрямовані по радіусу). Розглянемо перетин ниток перпендикулярною площиною (рис.3). У будь-якій точці що не лежить в площині обох ниток, вектори напруженості полів першої і другої ниток розташовані під кутом один до одного. Отже, за принципом суперпозиції полів напруженість результуючого поля Електростатичне поле... - Частина 2 і воно не може бути рівне нулю. Вектори Електростатичне поле... - Частина 2 і Електростатичне поле... - Частина 2 колінеарні і притому спрямовані в різні сторони тільки в точках, що лежать у площині ниток між ними. Всі точки прямої, розташованої паралельно ниткам, будуть знаходитися в рівних умовах.

РОЗВ’ЯЗОК. Розглянемо поле в точці С : Електростатичне поле... - Частина 2 (1).

Рівняння (1) замінимо скалярним виразом Електростатичне поле... - Частина 2 (2).

Напруженості Е1 і Е2 відповідно дорівнюють

Електростатичне поле... - Частина 2= Електростатичне поле... - Частина 2, Електростатичне поле... - Частина 2 (3).

Де х – відстань від 1-ої нитки до точки С.

Відповідно до умови задачі Ес = 0, тому Електростатичне поле... - Частина 2Електростатичне поле... - Частина 2Електростатичне поле... - Частина 2 Електростатичне поле... - Частина 2Електростатичне поле... - Частина 2 (4)

Враховуючи, що хЕлектростатичне поле... - Частина 2Електростатичне поле... - Частина 2 і хЕлектростатичне поле... - Частина 2 0 то вираз (4) дає результат Електростатичне поле... - Частина 2 ; Електростатичне поле... - Частина 2

Електростатичне поле... - Частина 2. Електростатичне поле... - Частина 2

Відповідь: Х=0,067м

Реферати

 • какая форель становится после размораживания
 • виды сырья для производства рыбных консервов
 • качество продукции представляет собой
 • технологический процесс убоя крупного рогатого скота
 • основные характеристики процессов прессования
 • ферменты факторы влияющие
Tagged with: , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС