mi band

Дослідження функцій на монотонність та екстремум

15. Дослідження функцій на монотонність та екстремум.

Теоретичні питання:

1. Означення спадної, зростаючої, неспадної, не зростаючої, монотонної на проміжну функції.

2. Означення локального мінімуму і локального максимуму функції.

3. Означення критичної точки функції.

4. Достатні умови зростання і спадання функції на проміжку.

5. Достатні умови локального мінімуму та локального максимуму.

Приклади.

Дослідити дані функції на монотонність та екстремум і схематично зобразити їх графіки.

Дослідження функцій на монотонність та екстремум

mi band