Держава в політичній системі суспільства правова держава

3. Тема: Держава в політичній системі суспільстві. Правова держава.

1. Мета роботи :Визначити місце та роль держави в політичній системі, розкрити поняття держави, теорії виникнення держави. Висвітлити основні ознаки та функції держави, форми державного устрою і правління та концепція правової держави.

Студент повинен знати: місце та роль держави в політичній системі, теорії виникнення та устрій держави.

Студент повинен уміти: охарактеризувати основні тенденції та проблеми розвитку сучасної української держави.

2. Типові завдання

1. Походження і сутність держави, її функції.

А) Виходячи із суті тези визначте форму державного устрою. “Щоб кожен народ скомпонував свою республіку і управляв несміливо з другими, щоб один сейм або рада слов’янська, де сходились депутати од усіх республік і там вирішували справи, котрі б належали до цілого союзу слов’янського ” (М. Костомаров).

2. Правова держава : основні принципи та ознаки.

Б). Яка з характеристик правової держави, на вашу думку, є найбільш важливою: верховенство закону або забезпечення гарантій прав і свобод особистості?

В). Чим, на Вашу думку, можна пояснити домінування виконавчих органів влади у структурі державної влади сучасної України?

3. Проблема прав людини.

Г)У праці “Про дух законів” Ш. Монтеск’є зазначив, що “для громадянина політична свобода є душевним спокоєм, підставою для впевненості в особистій безпеці. Що до володіння цією свободою, необхідно таке правління, при якому один громадянин не повинен боятись іншого громадянина”. Яка форма правління, на Вашу думку забезпечує таку свободу?

3. Питання для самоконтролю

1. Чому держава є найбільш важливим політичним інститутом суспільства?

2. Який зміст вкладав у поняття держави Аристотель, як його концепція кореспондується з сучасними уявленнями?

3. Чим визначається суверенітет державної влади на практиці?

4. Назвіть умови взаємодії законодавчої і виконавчої влади у президентській, парламентській і президентсько-парламентській республіках?

5. Які функції повинна виконувати держава? Від яких факторів залежать можливості їх здійснення?

6. Чим федерація відрізняється від унітарної держави?

7. Вважається, що підвалини концепції правової держави закладені ідеями Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта. Визначте сутність цих ідей.

8. Назвіть основні напрямки формування правової держави в Україні.

9. Сформулюйте зміст і мету сучасної політичної реформи в Україні.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС