Центр ваги.

 3. Центр ваги

1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти. Центр паралельних сил. Центр ваги твердого тіла. Методи знаходження координат центра ваги. Положення центрів ваги простих геометричних фігур. Статична стійкість положення рівноваги твердого тіла.

Централі ваги твердого тіла називають незмінно зв’язану з тілом точку, через яку проходить лінія дії сили тяжіння даного тіла при будь-якому положенні тіла в просторі. Центр ваги може знаходитись як на самому тілі, так і за його межами. Для визначення положення центра ваги використовують експериментальний та аналітичні методи: симетрії, розбиття, від’ємних мас. Центри ваги тіл визначають при розв’язку задач на рівновагу і стійкість тіл. Головну увагу при вивченні цієї теми слід звернути на розв’язок задач з плоскими геометричними фігурами та зі стандартними прокатними профілями.

У реальних умовах кожне тіло під дією навколишнього середовища може отримати деякі відхилення від положення рівноваги. Опір тіла цим відхиленням називають Стійкістю. Для стійкості твердого тіла проти перекидання необхідно і достатньо, щоб момент стійкості був більшим, ніж момент перекидання: Мст> Мп

Tagged with: , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС