mi band

Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства — №2

Схема змін в активі балансу

Баланс

АКТИВ

ПАСИВ

Збільшення статті активу (+)

Пасив залишається без змін

Зменшення статті активу (-)

Підсумок балансу не змінюється

Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування господарських засобів, призводять до змін двох статей пасиву балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга – зменшується на одну і ту ж саму суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінюється. Другий тип змін у балансі можна відобразити за такою схемою:

Схема змін в пасиві балансу

Баланс

АКТИВ

ПАСИВ

Актив залишається без змін

Збільшення статті пасиву (+)

Зменшення статті пасиву (-)

Підсумок балансу не змінюється

Операції третього типу, що характеризують надходження, додаткове залучення господарських засобів в оборот підприємства, зумовлюють збільшення залишків на одну і ту ж саму суму на відповідних статтях активу та пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також збільшується на таку ж суму, але рівність підсумків активу та пасиву не порушується (оскільки збільшення відбувається на одну і ту ж саму суму). Цей тип балансових можна за такою схемою:

Схема змін в активі пасиві балансу при їх збільшенні

Баланс

АКТИВ

ПАСИВ

Збільшення статей активу (+)

Збільшення статей пасиву (+)

Підсумок балансу збільшується (+)

Операції четвертого типу, що характеризуються зменшенням і активу іпасиву призводять до зменшення на однакову суму залишків відповідних статей активу і пасиву балансу. Загальний підсумок балансу при цьому також зменшується, але рівність підсумків активу та пасиву зберігається (оскільки зменшення відбувається на однакову суму). Цей тип балансових змін можна зобразити за такою схемою:

Схема змін в активі та в пасиві балансу при їх зменшенні

Баланс

АКТИВ

ПАСИВ

Зменшення статей активу (-)

Зменшення статей пасиву (-)

Підсумок балансу зменшується (-)

З наведених схем видно, що зміни в балансі, викликані господарськими операціями, можуть бути в активі (перегрупування у господарських засобах), у пасиві (зміни у джерелах формування господарських засобів) в активі і пасиві при їх збільшенні (додаткове залучення засобів в оборот підприємства за рахунок певних джерел), або в активі і пасиві у при їх зменшенні (вибуття господарських засобів і зменшення відповідних джерел їх формування).

Завдання 1:

Визначити тип балансових змін при здійсненні господарських операцій.

Дані для виконання завдання

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Використано аміачну селітру під посів цукрового буряка

100

2

Передано на переробку на власному підприємстві насіння соняшнику

1000

3

Списують витрати на відрядження для придбання молодняка тварин

200

4

Утримано із заробітної плати суму за нестачу ТМЦ

8000

5

Оприбутковано на склад господарства мінеральні добрива від постачальників

1200

6

Нарахована заробітна плата працівникам рослинництва

1700

7

Видана з каси заробітна палата

1500

8

Списано зерно на корм птиці

3000

9

Надійшли в касу гроші з валютного рахунка в банку

4000

10

Оприбутковані придбані за рахунок підзвітних коштів канцелярські товари

40

11

Зараховано до каси решту невикористаних підзвітних сум

60

12

Нарахований знос основних засобів рослинництва

24000

13

Використані будівельні матеріали для будівництва корівника

24000

14

Використана картопля на посадку

4000

15

Оприбутковано МШП від підзвітної особи

100

Завдання 2. Визначити тип балансових змін по таких господарських операціях.

Дані для виконання завдання

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Оприбутковано урожай сіна однорічних трав

3000

2

Видана заробітна плата працівникам

50

3

Нарахована заробітна плата працівнику ферми підприємства

250

4

Списується вартість пального, використаного вантажним автомобілем на перевезенні урожаю

300

5

Для потреб ферм використані МШП

70

6

Оприбутковано приріст живої маси ВРХ на відгодівлі

120

7

Перераховано з розрахункового рахунку заборгованість автопідприємству за обробку посівів зернових культур

1300

8

Утримано із заробітної плати заборгованість по підзвітним сумам

25

9

Реалізовано свіжу рибу покупцям заготівельної організації

600

10

Оприбутковано приплід свиней

6700

11

Перерахована заборгованість в бюджет

300

12

Оприбутковано від переробки яблучний сік

1000

13

Нараховано покупцям заборгованість за придбаний сік

1000

Завдання 3. Визначити тип балансових змін по таких господарських операціях.

Дані для виконання завдання

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Прийнято виробничі запаси, як внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

2000

2

Оплачено рахунки постачальника за рахунок Корот дострокової позики банку

15000

3

Нарахована заробітна плата працівникам рослинництва

15

4

Зарахована на розрахунковий рахунок виручка молокозаводу за реалізоване молоко

15215

1

2

3

5

Придбано у фірми “Інтелект” програмне забезпечення для ЕОМ

2200

6

Нарахований знос на основні засоби тваринництва

30

7

Оприбуткована вовна від стрижки овець

1200

8

Оплачено вартість виготовлення проектно-технічної документації на спорудження ферми

3000

9

Оприбутковано від покупця насіння овочів

12000

10

Утримані із заробітної плати аліменти

2000

11

Нараховано районному відділку зв’язку за телеграфні послуги

2000

12

Використана картопля на посадку

Реферати :

mi band