mi band

Бізнес-план діяльності фермерського господарства — №1

5. БІЗНЕС-ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Короткий опис підприємницького проекту

Назва проекту: Виробництво зернових та олійних культур.

Спеціалізація: Озима пшениця, ячмінь, гречка, соняшник.

Назва та адреса підприємства: Фермерське господарство “Авангард”42125, Україна, Сумська область, Недригайлівський район, с. Зеленківка.

Мета проекту: Визначення та обґрунтування стратегії розвитку підприємства на перспективу.

Доцільність проекту: Проект має високий рівень дохідності.

Потреба в грошових коштах: Для здійснення проекту підприємство потребує кредит у розмірі 314,9 тис. грн, які будуть спрямовані на закупівлю матеріально-технічних ресурсів. Підприємство зможе виконати кредитні зобов’язання перед банком, якщо кредит буде виданий строком на 9 місяців під 17% річних.

Фінансові показники діяльності: Проведені попередні розрахунки господарської діяльності ФГ “Авангард” у 2005 році дають підстави стверджувати, що підприємство отримає чистий прибуток у сумі 202,9 тис. грн., що забезпечить рентабельність на рівні 44,0 відсотки.

2. Опис підприємства

2.1. Загальна характеристика.

Адреса підприємства: Україна, Сумська область, Недригайлівський район, с. Зеленківка. Усі земельні угіддя підприємства знаходяться поряд з населеним пунктом с. Зеленківка, відстань до районного центру смт. Недригайлів — 18 км, до обласного центру м. Суми – 55 км.

Організаційно-правова форма — фермерське господарство. Виробничу діяльність підприємство розпочало з 28 лютого 2002 року в наслідок реорганізації ТОВ “Зеленківське”. Спеціалізується на виробництві та забезпеченні регіонального ринку зерновими та олійними культурами.

Природні умови підприємства сприятливі для вирощування цих культур.

2.2. Управління.

Фермерське господарство “Авангард” є сімейним сільськогосподарським підприємством (кількості постійних працюючих 5 чоловік), управління здійснює – голова фермерського господарства Могильний Віктор Панасович. На період посіву та збору урожаю постійно залучаються сезонні працівники.

Могильний Віктор Панасович здійснює загальне керівництво підприємством. Має вищу освіту. Закінчив Одеський політехнічний інститут у 1977 році. Загальний стаж роботи в сільському господарстві 16 років. До створення фермерського господарства працював в ТОВ “Зеленківське”.

Кількості основних працюючих достатньо для виконання поточних робіт на підприємстві.

2.3. Характеристика господарської діяльності.

За підсумками попереднього року діяльності фермерське господарство „Авангард” спеціалізувалось на виробництві зернових культур. Зокрема вирощувало ячмінь, горох та цукрові буряки. Загальна площа рілля складала 250 га, серед яких для виробництва ячменю було відведено 100 га, гороху – 100 га та цукрові буряки – 50 га. Загальний обсяг виробництва зерна склав 520 тонн, цукрових буряків – 1200 тонн, що забезпечило отримання доходу на рівні 465 тисяч гривень.

Іншими напрямками виробничої діяльності підприємство не займалося.

2.4. Маркетингова діяльність.

Підприємство традиційно займається збутом продукції на районному аграрному ринку. За час діяльності підприємства на ринку сформувалися постійні споживачі продукції підприємства. Реалізація продукції здійснюється із власного складу або з складу Біловодського КХП, де знаходиться на зберіганні.

2.5. Виробничі ресурси та інфраструктура.

Кліматичні умови району, за місцезнаходженням підприємства, помірно-континентальні. Зима м’яка, літо нежарке. Середньорічна температура складає 17 градусів, найхолодніший місяць — січень, найтепліший — липень, сума річних опадів становить 540-640 мм.

Землі підприємства рівнинні, відносяться до лісостепової зони. Ґрунти — чорноземи, малогумусні, на окремих ділянках глеюваті.

У власності фермерського господарства є 16 га ріллі та 384 га в користуванні. Грошова оцінка 1 га ріллі становить 7500 грн.

Для ведення господарської діяльності ФГ «Авангард» має:

Ангар для зберігання техніки, зерносклад, техніку та автомобілі, сільськогосподарські машини.

Залишкова вартість майна на 1 січня 2005 року становила 488,5 тис. грн.

При виробництві зернових та олійних культур підприємство використовує традиційні технології.

3. Опис ринку

3.1. Опис продукції.

Підприємство планує у 2005 році здійснювати виробництво озимої пшениці, ячменю, гречки та соняшнику. Сільськогосподарські культури мають відповідати наступним стандартам:

Озима пшениця ( 4 клас) – ДСТУ 3768-2004, ячмінь (3 клас) – ДСТУ 3769-98, гречка (3 клас) – ГОСТ 19092-92, соняшник (2 клас) – ГОСТ 22391-89

3.2. Аналіз ринку.

Ринок зерна характеризується значними коливаннями пропозиції зерна, яка залежить від валового виробництва. Так, впродовж 2000-2004 років, у області, найбільше було вироблено зерна у 2002 році, що складало майже 1,2 млн. тонн, а найменше у 2003 році – 0,7 млн. тонн. В поточному році очікується виробництво зерна на рівні 1,1 млн. тонн.

Впродовж маркетингового року прогнозується постійний попит на зерно, який мають забезпечити переробні підприємства та посередницькі структури. У 2005/06 маркетинговому році очікуються ціни на пшеницю 4 класу на рівні 450-550 грн/т, ячмінь – 450-620 грн/т, гречку -920-1200 грн/т.

Ринок соняшнику характеризується стійким попитом в продовж маркетингового року. Обсяг пропозиції регіонального ринку соняшнику очікується в 2005 році на рівні 17,0-18,0 тис. тонн, що не відрізняється від попередніх років. Прогнозується підвищений попит на соняшник, який забезпечать переробні підприємства України та експортери. Це дасть змогу реалізувати соняшник за ціною від 1000 грн/т у вересні до 1200 грн/т у грудні-березні.

3.3. Аналіз конкурентів.

Виробництвом зерна в області займаються 1834 підприємств. В тому числі 393 – державних сільськогосподарських підприємств, 432 – господарських товариств, 18 – сільськогосподарських кооперативів, 116 – приватних підприємств, 763 – фермерських господарств, 112 – підсобних та інших сільськогосподарських підприємств.

Сільськогосподарські підприємства спеціалізуються в рослинництві на виробництві зернових культур, олійних, цукрових буряків та картоплі.

У 2004 році в порівнянні з попереднім роком сільськогосподарські підприємства області збільшили виробництво зерна та картоплі і зменшили виробництво цукрових буряків та соняшнику.

В цілому було вироблено зерна – 1134,9 тис. тонн, соняшника – 12,1 тис. тонн, цукрових буряків — 679 тис. тонн, картоплі – 6,3 тис. тонн. В порівнянні з попереднім роком виробництво зерна збільшилось на 60%, картоплі – 17%, та відбулося зменшення виробництва соняшника в 2,7 рази та цукрових буряків на 6%.

За підсумками 2004 року було прибутковим виробництво зерна та соняшнику і збитковим – цукрових буряків та картоплі. Рентабельність виробництва зерна складала 34,2%, соняшника – 36,3% , картоплі – -18,9%, цукрових буряків — -3,4%.

Сильними сторонами ФГ “Авангард” є:

• близьке розташування до основних суб’єктів інфраструктури АПК та споживачів продукції;

• низький рівень собівартість виробництва в порівнянні із середніми сільськогосподарськими підприємствами;

• великий практичний досвід по виробництву продукції;

• ефективна структура управління.

4. Управління та організація виробництва

Розрахунок трудомісткості виробництва і потреби в робочій силі.

mi band