Біологічно активні добавки

Біологічно активні добавки. Порядок гігієнічної експертизи БАД. Реєстр БАД до харчової продукції.

План семінару:

1. Характеристика БАД, їх визначення та класифікація.

2. Основні групи БАД до їжі.

3. Порядок гігієнічної експертизи БАД.

4. Реєстр БАД до їжі.

Контрольні запитання для проведення фронтальної бесіди

1. Які добавки відносять до біологічно активних?

2. Наведіть характеристику основних груп БАД.

3. Які критерії лежать в основі поділу на підгрупи в кожній із груп БАД?

4. Що являє собою гігієнічна експертиза БАД до їжі?

5. В чому полягають основні обмеження БАД до їжі, які призначені для дітей?

6. Наведіть певні поняття «нутрицевтики». В чому полягає основна мета їх введення у харчові раціони?

7. Перелічіть основні групи ессенціальних харчових речовин. Поясніть термін «мікронутрієнти».

8. Які мікронутрієнти називаються вітамінами? Наведіть їх класифікацію.

9. В чому відмінність вітамінів та вітаміноподібних речовин?

10. Перерахуйте жиророзчинні вітаміни. Наведіть коротку характеристику фізіологічних властивостей кожного з них.

11. Які вітаміни входять до групи водорозчинних? В чому заключається фізіологічна роль в організмі людини вітамінів групи В та аскорбінової кислоти?

12. Чим обумовлена підвищена потреба в фолієвій кислоті у вагітних та годуючи жінок?

13. Наведіть характеристику основних видів недостатності вітамінів. Що є основними причинами їх проявлення?

14. Наведіть визначення мінеральних харчових речовин. Як вони поділяються.?

15. Скільки мінеральних елементів входить до групи незамінних?

16. В чому заключаються основні фізіологічні функції Са, Р, Mg? До якої групи мінеральних речовин вони відносяться?

17. Наведіть характеристику групи незамінних мікронутрієнтів. Назвіть основні елементи, які входять до його складу?

18. Перерахуйте основні незамінні жирні кислоти. Як вони поділяються? В чому заключаються їх основні функції в організмі людини? Які прийняті рівні їх вживання?

19. Наведіть визначення поняття «парафамацевтика». В чому заключаються їх основні функції в організмі людини? Які прийняті рівні їх вживання?

20. Наведіть визначення понять «пробіотики» та «пребіотики». Як називаються їх комбінації? Перерахуйте основні позитивні ефекти пробіотиків.

Література

1. Нечаєв А. П, Кочеткова А. А., Зайцев А. Н. Пищевые добавки. – М.: Колос, 2001. – 256 с.

2. Булдаков А. Пищевые добавки. Справочник. – М.: Дели, 2001.

3. Пилот Т. Л., Иванов А. А. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение). – М.: Аввалон, 2002.

4. Гигиенические требования по применению пищевых добавок. СанПин 2.3.2 1293-03-Москва, Минздрав России. 2003 г.

5. Мартинчук А. Н., Маев И. В., Петухов А. В. Питание человека (Основы нутрициологии). Под ред. проф. А. Н. Маринчика – М.: ГОУВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 572 с.

Реферати

Tagged with: , , , , ,
Posted in Харчові та дієтичні добавки
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС