mi band

Апарати для виробництва сиру з чедеризацією та термомеханічною обробкою

Модуль 1

Тема 2. Апарати Для Виробництва сиру з чедеризацією та термомеханічною обробкою.

1. На всіх стадіях виробництва чеддеризованих сирів і сирів з термомеханічною обробкою використовується загально галузеве обладнання за виключенням чедеризації, подрібнення і термомеханічної обробки.

Суть процесу чеддеризації полягає у витримуванні сирного пласту при певній температурі для проходження біохімічних процесів. Для чеддеризації сирної маси в більшості випадків використовують формовочні апарати або прес-візки.

Операції подрібнення, термомеханічної обробки і формування часто проводять в одному апараті.

При виробництві чеддеризованих сирів використовують два способи термічної обробки чеддеризованої маси: безпосередньо в теплоносії (гарячій воді або сироватці) і нагрів маси в апаратах з теплообмінною сорочкою. При другому способі термообробки не відбувається витоплення жиру, є можливість вносити наповнювачі.

Подрібнена сирна маса завантажується в бункер плавителя, який являє собою камеру зі шнеком. Попередньо нагріваються внутрішні поверхні плавителя, пластифікатора, і вологовідділювача до необхідної температури. В плавителі нагрів сирної маси здійснюється гарячою сироваткою, яка циркулює через бойлер.

Будова плавителя: привід шнека плавителя, правитель, привід пластифікатора, пластифікатор, вологовідділювач, привід ділильної головки, головка ділильна, опори, станина, лійка для зливу середовища, що плавиться, привід вологовідділювача, насос, бойлер.

У пластифікаторі сирна маса переміщується і нагрівається парою, яка надходить безпосередньо в масу до одержання однорідної консистенції. У вологовідділювачі сирна маса переміщається шнеком, встановленим під кутом, що сприяє відділенню вологи.

Питання по темі:

1. Які апарати використовуються для чеддеризації сирної маси?

2. Який процес проходить у пластифікаторі?

3. Призначення апарата АФК-60.

4. Будова агрегату АФК – 60.

5. В чому полягає суть процесу чеддеризації?

6. Для чого призначений бойлер?

3. Рекомендована література

1. «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с.

2. Ю. М. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с.

3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с.

5. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

6. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

mi band