Анотація Управління якістю продукції ресторанного…

Анотація

Управління якістю продукції ресторанного господарства. Лектор – доцент Василенко Ольга Олександрівна. Кількість годин – (загальна (о./с) — 216, ЛК – 14, всього ЛПЗ — 16 ,СР – 186). Вид підсумкового контролю – весняний семестр – залік. Курс „ Управління якістю продукції ресторанного господарства ” передбачено для студентів факультету харчових технологій.

Вивчення курсу диктується постійно зростаючими вимогами до підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, які безпосередньо беруть участь у виробництві продуктів харчування.

У межах професійної підготовки інженерів-технологів приділяється велика увага завданням, які покликані вирішувати фахівці, як на підприємствах харчової промисловості, так і в закладах ресторанного господарства.

Програмою курсу передбачене вивчення основних етапів та стадій підготовки сировини з метою отримання напівфабрикатів та готової продукції, оволодіння знаннями, навичками та вміннями забезпечити ведення виробничого процесу, випуск і споживання продукції харчування.

Метою вивчення дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є одержання знань про шкідливі речовини, що можуть бути в харчових продуктах і умінь щодо застосування заходів для зниження шкідливого впливу небезпечних речовин в харчовимх продуктах на організм людини.

Зміст курсу:

Весняний семестр:

Тема 1 Вступ. Нормативна — правова база якості ібезпечності харчових продуктів.

Тема 2 Рецептура на продукцію ресторанного господарства.

Тема 3. Забруднення харчових продуктів та можливості запобігання йому.

Тема4. Якість ресторанної продукції.

Тема 5. Методи і показники оцінки якості продукції.

Тема 6. Організація контролю якості.

Тема7. Сенсорний контроль якості продукції.

Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення модуля

Весняний семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— нормативно-правові документи з питань безпеки харчових продуктів;

— критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів;

— основні шкідливі речовини, що можуть знаходиться в харчових продуктах;

— методи виявлення шкідливих речовин їжі і способи зниження їхнього впливу на організм людини.

Модуль 2:

— небезпеки, пов’язані зі споживанням різних харчових продуктів;

особливості ведення технологічного процесу, що дозволяють знизити вміст або іноктивувати шкідливі речовини їжі та систему НАССР.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— застосовувати нормативно-правові документи з питань безпеки в умовах виробництва;

— запропонувати одержання шкідливих речовин у харчових продуктах;

— здійснювати контроль санітарного стану в конкретних умовах виробництва;

Модуль 2:

— давати висновок про безпеку харчових продуктів;

— проводити гігієнічний аналіз основних технологічних процесів виробництва харчових продуктів тваринного походження молока та розробляти і запроваджувати систему НАССР

Літературні джерела:

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Черевко О. І., Крайнюк А. Щ. ,Димитрієвич Л. Р та ін Методи контролю якості харчової продукції:-Харків:ХДУХТ,2005.-230с

2

Управління якістю агропромислової продукції. Царенко О. М 144 с

3

Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини

4

ДСТУ 4161-2003 “Системи управління безпечністю харчових продуктів”.

5

Данченко Л. В., Надыкта В. Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. – М.: Пищевая промышленность, 1999. – 352 с.

6

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб.: у 2 частинах. Частина 2. Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко, М. І. Машкін, Л. Ф. Павлоцька та ін.. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.

7

Закон України „Про захист прав споживачів”

8

Додаткова

Голубев В. Н., Чичева-Филатова Л. В., Шленская Т. В. Пищевые и биологические активные добавки. – М.: АСАДЕМА, 2003. – 200 с.

9

Домарецький, Златов Т. П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 188 с.

10

Технология цельномолочных продуктов и молочно-белковых концентратов:Справочник/Е. А. Богдановна, Р.Н. Хандак, З. С.Зобкова и ДР.- М.: Агропромиздат,1989. – 311 с

11

Инихов Г. С.Брио Н. П. Методы анализа молока и молочних проуктов: Справочное руководствол. – М.: Пищ. пр-ть, 1971.-423

12

Справ очник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. Т. 1 : Цельномолочные продукти. –С. Пб:ГИОРД, 1999.-384.

13

Справочник технолога колбаснго производства / И. А. Рогов, А. Г.Забашта, Б. Е.Гутник и др..-М.:Колос,1993. – 431 с.

14

Производственно – технический контроль и методы оценки качества мяса, мясо – и прицепродуктов. Справочник.- М.: Пищ. пр-ть,1974.- 248.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС