АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Технологічне обладнання…

АНОТАЦІЯ

1. Повна назва дисципліни – “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”.

2. Автор (лектор) – ст. викл. Кацов В. М.

3. Клькість годин – (загальна 108 год., ЛК – 14, ЛПЗ – 46, СР – 48)

4. Вид підсумкового контролю: , тестовий підсумковий контроль, іспит.

5. Анотація дисципліни: дисципліна вивчає устрій, принцип дії вітчизняного і закордонного обладнання, яке використовується в м’ясній промисловості, технічні характеристики, основні правила техніки безпеки і експлуатації машин, апаратів і поточних ліній, формули, які найбільш часто використовуються в технологічних розрахунках.

6. Мета дисципліни є засвоєння будови, принципу роботи, правил монтажу, обслуговування, безпечної експлуатації та методів розрахунку обладнання м’ясної промисловості.

7. Зміст курсу.

Осінній семестр.

1 модуль. Загальна характеристика технологічного обладнання м’ясопереробних цехів.

2 модуль. Обладнання для механічного розділення.

3 модуль. Обладнання для подрібнення та соління.

Весняний семестр.

1 модуль. Технологічне оБладнання для перемішування та формування.

2 модуль. Технологічне обладнання для теплової обробки.

3 модуль. Технологічне обладнання для закатування і упакування.

8. Модуль 1. Студент повинен:

Знати загальну характеристику технологічного обладнання для первинної переробки тварин, підйомно-транспортне обладнання цехів первинної переробки, обладнання для забою та первинної переробки туш;

Уміти підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу забою і первинної переробки ВРХ, ДРХ, свиней, підбирати і при необхідності розраховувати технологічний процес знімання шкіри, підбирати обладнання для збору та пробки крові, підбирати обладнання для мездрування шкіри, читати кінематичні схеми.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для механічного розділення, відстійники, фільтри, преси, віджимні та ін машини;

Уміти підбирати обладнання для механічного розділення, провести технологічний розрахунок сепаратора для жиру чи крові. Провести технологічний розрахунок відстійника, центрифуги.

Модуль 3. Студент повинен:

Знати будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для подрібнення твердої та м’якої тваринної сировини, обладнання для соління шкіри;

Уміти підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу подрібнення, виконувати технологічні й інженерні розрахунки вовчків, кутерів, шпигорізок та інших подрібнювачів

9 Література.

Основна:

Бредихин С. А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – М.: «Колос». – 2000. Отраслевой каталог. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. – М.: ЦНИИТЭИ легпищемаш, — 1985. Горбатов В. М. и др. Оборудование и материалы для мясоконсервного и вспомогательного производства. Справочник. – М.: Пищевая промышленность, — 1975. Ивашов В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Часть I, II. – М.: “Колос”, — 2001. Пилеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1971.

Додаткова:

Иванов К. А., Смирнов Г. А. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на мясокомбинатах. – М.: Пищевая промышленность, — 1980. Генералов Н. Ф., Степаненко А. И. Оборудование для обработки субпродуктов, кишок, шкур. – М.: Пищевая промышленность, 1978. Чижиков Г. В. Машины для измельчения мяса и мясопродуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, — 1982. Илюхин В. В. Монтаж, наладка и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, — 1984.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС