Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи — №5

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Розрахунки після підстановки набутих значень Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботив останній вираз приведені в таблиці II.1.

Таблиця II.1. Значення геометричного симплексу

№ формул дляЗразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Геометричний симплекс

II.1

Kг=1,12d0.37w0.67

II.2

Kг=0.564d0.2w0.2

II.3

Kг=0.754d-0.24w-0.24

II.4

Kг=0.79d0.1w0.1

II.5

Kг=1.075

II.6

K0.1=1.67

II.7

Kг=0.4d0.28w0.28

Мал. II.2. Графік залежності Kг=f(w)

На мал. II.2 зображені криві kг=f(w) по приведених формулах. З малюнка видно, що формули II.3, II.4, II.5 непридатні для розрахунку. Формула II.7. задає найреальніший результат розрахунку, тому її і використовуємо в прикладах. Тут слід зазначити, що в технічній літературі не обумовлено, що при нагріві таких рідин, як молоко, практично не буває ламінарної течії в трубах. Рішення Гретца-Нусельта і емпіричні формули для ламінарного режиму справедливі тільки при параболічному полі швидкостей, яке встановлюється на довжині Lx = 100d. Нагрів же молока від 0 до 100°С закінчується приблизно на половині довжини початкової ділянки, і далі ламінарна течія перетвориться в турбулентну.

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

VІ.Висновки

Молочні продути являються важливим джерелом біологічно цінного білка, жиру, кальцію, фосфору. їх біологічна цінність обумовлена наявністю жиро — та водорозчинних вітамінів, а також великої кількості ферментів, що виділяються корисною мікрофлорою.

Білки добре засвоюються. Чим краще використовується організмом людини білок їжі для синтезу тканинних білків й інших сполук, тим вище його харчова цінність. Найбільш цінні такі білки, склад яких найближче до складу білків організму людини. Ціннішими для людини являються білки тваринного походження, та це не означає, що людина повинна харчуватися лише тваринними продуктами. Білки злакових і бобових культур по амінокислотному складу також являються високоцінними. У раціоні харчування людини тваринні продукти повинні перебувати в певних поєднаннях із рослинною їжею. Білки в організмах людини і тварини використовуються не лише для створення і відтворення тканин, гормонів, ферментів, деяких вітамінів і інших сполук, але також можуть служити джерелом енергії.

Без білків неможливе життя, ріст і розвиток організму. Основними частинами і структурними компонентами білкової молекули являються амінокислоти. До складу харчових продуктів входять 20 амінокислот. Деякі амінокислоти синтезуються організмом людини, потреба в них задовольняється без надходження ззовні. Такі амінокислоти називаються замінимими. Це гістидин, аргінін, цистин, тирозин, аланін, серин, глутамінова і аспарагінова кислоти, пролин, оксипролін, гліцин.

Інша частина амінокислот обов’язково повинна надходити в організм людини з їжею в готовому виді. Вони називаються незамінними. Це триптофан, лізин, лейцин, ізолейцин, метіонін, фенилаланин, треонин, валін.

Виключення із їжі хоч би однієї з незамінних амінокислот робить| неможливим синтез білка в організмі. Всі білки харчових продуктів ділять на повноцінні і неповноцінні.

При тепловій обробці харчових продуктів білки піддаються змінам, особливо ті з них, які знаходяться в продуктах із високим вмістом води, що зберігаються при підвищеній температурі і інших несприятливих умовах.

VІІ. Використана література

1. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І. С. Гулий, М. М. Пушанко, Л. О. Орлов і др.. — Вінниця «Нова книга». 2001р — 576с.

2. Оборудование для переработки продукции в мясной и перерабатьшающей промышленности. Общие требования безопасности, санитарии и экологии. Киев., Госстандарт Украины, 1998г — 50с.

3. Остриков А. Н. Парфенопуло М. Г. Шевцов А. А. Практикум по курсу «Технологическое оборудование». — Воронеж, 1999г — 424с.

4. Горбатюк В. И. Процессы и аппараты пищевых производств. М.: Колос, 1999г -335с.

5. Кавецкий Г. Д., Васильєв Б. В. Процессы и аппараты пищевой технологии. М.: Колос, 2000г — 551с.

6. Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. Оборудование предприятий молочной промышленности. М.: Агропромиздат, 1985г – 270с.

7. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543с.

8. Торедихин С. А. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос, 2001г. – 400с.

9. Отраслевой каталог технологического оборудования молочной промышленности ( в 2-х томах ) – М.: Мир, 1990г.

10. Гальперин Д. М. Оборудования молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник – М.: Агропромиздат, 1990г. – 352с.

11. Журналы: «Молочное дело», «Молочный бизнес», «Харчова та переробна промисловість».

Коментар для виконання розрахунково-графічного завдання.

Для глибокого засвоєння конструкції, принципу дії, вимогам безпеки при експлуатації обладнання молочної промисловості студент виконує РГЗ.

Основною формою виконання є самостійна робота з підручником та спеціальною літературою.

Зміст пояснювальної записки рукописного (15-20 стор.) та 1 – 2 аркуші графічної частини формату А1.

Записка включає розділи: реферат, зміст, вступ, порівняльна характеристика аналогічного обладнання, опис фрагмента технологічної схеми, розрахунки, правила експлуатації, висновки та список використаної літератури.

Пояснювальна записка являє собою єдине ціле і її розділи повинні бути логічно і послідовно пов’язані.

Порядок виконання, оформлення, підбір задач викладено в методичних вказівках навчально-методичного комплексу дисциплін.

Зразок виконаної роботи відповідає вимогам методичних вказівок до виконання РГЗ і може бути викладене як загальні рекомендації.

Тему РГЗ надає викладач, але студент має право самостійно сформулювати тему і провести визначені дослідження з метою уточнення розрахункових та експлуатаційних параметрів обладнання.

Самостійний вибір теми дає можливість підібрати курсовий проект по дисципліні і полегшує роботу над її виконанням.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС