Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи — №4

У більш зробленій конструкції стерилізатора молоко за допомогою спеціального тефлонового диска розділяється на безліч дрібних потоків, що протягом 1,5-2 с. нагріваються парою до 125°С.

Пряме нагрівання продукту в сполученні з непрямим може бути здійснений і в пластинчастому апараті. Для цього в теплообмінних пластинах передбачена визначена кількість отворів 0 0,8-1,2 мм. При подачі, замість теплоносія пари з тиском, що перевищує тиск продукту на 0,05-0,1 МПа, одержують комбіноване нагрівання молока.

Стерилізація консервів як із протитиском, так і без нього, може здійснюватися в спеціальних апаратах-автоклавах періодичної дії, а також в установках безперервної дії — гідростатичних стерилізаторах.

Автоклави можуть бути вертикальні для стерилізації консервів у бляшаній і скляній тарі порою або у воді, і горизонтальні — для стерилізації консервів у бляшаній тарі парою.

У залежності від стану продукту, що стерилізується, розрізняють звичайні й ротаційні автоклави. В останніх продукт у процесі стерилізації безупинно переміщається в обертовому барабані, що значно поліпшує теплообмін, а отже, і ефективність всієї операції.

На відміну від автоклавів гідростатичні стерилізатори мають закінчений цикл теплової обробки продукту, при якому він не тільки нагрівається, але й охолоджується. Продуктивність таких апаратів значно збільшується за рахунок сполучення в них всіх операцій обробки консервів — попереднього нагрівання, стерилізації, попереднього й остаточного охолодження.

V. РОзрахунок

Приклад 1.Вибрати найточніші формули для розрахунку теплообмінника, показаного на рис. 1.1. Теплообмінник складається з двох труб — внутрішньої і зовнішньої. По внутрішній трубі тече молоко, і нагрівається від t1 = 10° С до t2 = 80° С. У кільцевому зазорі протитечією рухається гаряча вода з початковою температурою t г = 95 оС, а температура води на виході tв. Визначити довжину такого апарату залежно від швидкості течії молока і діаметру внутрішньої труби.

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Рис.1.1. Схема теплообмінника

Рішення

Середня температура молока по довжині апарату:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

З таблиць вибираємо тепло-фізичні константи: теплоємність с = 3940 дж/(кг*град), теплопровідність вт/(м*град), густина q = 1,019 кг/м3, в’язкість Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи= 0,96 *10-3 н*сек/м3, критерій Прандтля Pr = 6,1, коефіцієнт об’ємного розширення Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи= 4,2*10-4.

Температура гарячої води на виході з апарату при n = 3 визначається по формулі:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Середня температура води:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Поправка на напрямок теплового потоку за формулою:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Критерій Рейнольдса для молока

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Для вибору формул можна прийняти Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботиІ нехтувати термічним опором тонкої металевої стінки, тоді загальний коефіцієнт теплопередачі визначається по формулі

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Цю умову легко здійснити при водяному обігріві за рахунок зміни перетину кільцевого зазору.

При Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботитемпература стінки:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Різниця температур між стінкою і молоком:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботиГрад.

Критерій Прандтля при температурі стінки:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи.

Критерій Грасгофа:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Коефіцієнт тепловіддачі по формулах :

По II.1:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

По II.2:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

По II.3:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

По II.4:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

По II.5:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

По II.6:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

По II.7:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Температурний параметр:

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

При Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботидовжина труби визначається за рівнянням:

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС