Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи — №3

— малий робочий обсяг апарата, що дозволяє приладам автоматики більш точно відслідковувати хід технологічного процесу (у пластинчастого теплообмінника робочий обсяг для продукту і теплоносія в три рази менше, ніж у трубчастого такої ж продуктивності);

— здатність працювати досить ефективна при мінімальному тепловому напорі;

— мінімальні теплопритоки і втрати тепла й холоду (теплова ізоляція звичайно не потрібна);

— істотна економія (80-90%) тепла в секціях регенерації (питома витрата пари в пластинчастих апаратах у 2-3 рази нижча, ніж у трубчастих, і в 4-5 разів менша, ніж у резервуарних теплообмінниках);

— мала настановна площа (пластинчастий теплообмінник займає приблизно в 4 рази меншу поверхню підлоги, ніж трубчастий аналогічної продуктивності);

— можливість змінювати число пластин у кожній секції, що дозволяє адаптувати теплообмінний апарат до конкретного технологічного процесу;

— можливість без розбірної циркуляційної мийки апаратури. Основні показники пластинчастих пастеризаційно-охолоджувальних установок приведені в табл. 4.1

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Рисунок 1.4. Схема пластинчатої пастеризаційно-охолоджувальної установки типа ОПФ:

1 — пластинчатий апарат; 2 — сепаратор-молокоочисник; 3 — молочний насос; 4 — урівнюючий бак; 5 — пульт управління; 6 — витримувач; 7 — водяний насос; 8 — конвекційний бак; 9 — інжектор; 10 — клапан, що регулює подачу пари; 11 — перепускний електрогідравлічний клапан.

Таблиця 1.1 Технічна характеристика пластинчастих пастеризаційно-Охолоджувальних установок для молока

Показники

Продуктивність установок, л/год

1000

3000

5000

10000

Температура молока, С:

Початкова

Пастеризації

Охолодження

5…10

90…94

2…6

5…10

76…80

2…6

5…10

76…80

2…6

5…10

76…80

2…6

Час витримки молока при температурі пастеризації, с

300

25

25

25

Коефіцієнт регенерації тепла, %

80

85

88

85

Питома витрата:

Пари, кг/кг

Електроенергії, кВт*ч/кг

0,03

0,0065

0,015

0,003

0,016

0,002

0,017

0,0013

Число теплообмінних пластин, шт

81

76

122

249

Поверхня теплопередачі пластини, м2

0,145

0,2

0,2

0,2

Габаритні розміри, мм

3000х700х х1700

3700х3530хх2500

3700х3600хх2500

5400х3500хх2500

Маса, кг

910

2000

1990

2800

Стерилізатори молочних продуктів

До обладнання для стерилізації молочних продуктів належать установки для стерилізації питного молока й апарати для стерилізації молочних консервів.

Для стерилізації молока застосовуються установки трубчастого і пластинчастого типів, а також різні пристрої для пароконтактного нагрівання продукту.

Стерилізація молочних консервів здійснюється в автоклавах і гідростатичних стерилізаторах.

Установки для стерилізації трубчастого і пластинчастого типів мають багато спільного з обладнанням аналогічного типу, застосовуваного для пастеризації молока. Основні їхні відмінності пов’язані з теплообмінним апаратом, наявністю гомогенізатора і температури застосовуваної пари.

Наприклад, в автоматизованій установці для стерилізації молока пластинчастий апарат складається із семи секцій: трьох секцій регенерації, секцій пастеризації і стерилізації і двох секцій охолодження.

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Рис. 1.5 Схема пастеризаційно-охолоджувальної установки УОМ-ИК-1:

1 — секція інфрачервоного електронагріву; 2 — видержувач; 3, 15 — термометри; 4 — оглядова ділянка: 5,6- триходові крани; 7 — секція охолодження крижаною водою (розсолом); 8 — секція охолодження водою; 9 —секція регенерації; 10 — манометр; II — пластинчастий теплообмінник; 12, 13 — вентилі; 14 — пропускний клапан; 16 — термометр опору; 17 — кран; 18 — зрівняльний бак; 19 — насос; 20 — мийний трубопровід; 21 — резервуар для зберігання молока.

До виходу з витримувача технологічний процес цієї установки цілком відповідає роботі пастеризаційно-охолоджувальної установки. У стерилізаційній установці продукт після перебування у витримувачі надходить у двоступінчастий гомогенізатор. Гомогенізатором молоко при температурі 83= 85°С проштовхується через третю секцію регенерації і надходить у секцію стерилізації. При вході в секцію стерилізації продукт має температуру 120-123°С, а на виході — 135°С. Досягається це подачею в секцію стерилізації пари, нагрітою до 145°С. Далі простерилізоване молоко послідовно переміщається через три секції регенерації і дві — охолодження.

Застосування трубчастих і пластинчастих теплообмінних апаратів при стерилізації молока виправдане в основному тим, що при непрямому нагріванні продукту значно знижується витрата енергії (в основному за рахунок регенерації тепла). В той же час у таких апаратах тривалість термообробки досить велика, тому що в них неможливо швидко остудити продукт. З іншого боку, молоко і молочні продукти більш чуттєві до тривалості їхньої термообробки, ніж до температурного режиму останньої. Тому в даний час вважається доцільним удосконалювати технологічне обладнання для стерилізації молока, що працює як за принципом непрямого нагрівання, так і в режимі прямої термообробки.

На рис. 1.6. даний один з варіантів пароконтактного нагрівання молока, реалізований у стерилізаційній установці фірми «Альфа-Лаваль» (Швеція).

Зразок виконаноі контрольноі роботи коментар до виконаноі роботи

Рис. 1.6 Пароконтактний нагрівач молока

1 — нижня частина корпуса; 2 — отвір для молока; 3 — ущільнювальне кільце; 4 — кільцевий канал для молока; 5 — верхня частина корпуса; 6 — патрубок для введення молока; 7 — центральний стрижень; 8 — регулювальна гайка; 9 — патрубок для введення пари; 10- канал для пари; 11- змішувальна камера.

Призначений для нагрівання продукт через патрубок подається в кільцевий канал нагрівача і спрямовується в камеру. Сюди ж через патрубок і канал надходить очищена гостра пара. Пара змішується з молоком, конденсується в ньому й у такий спосіб нагріває продукт до 135-140°С.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС