Зразок виконаноі контрольноі роботи — №2

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов’язковим для всіх виробничих приміщень.

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у випадках, коли раптове вимкнення робочого освітлення та пов’язане з ним порушення нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, тощо.

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення. Його необхідно влаштовувати: в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; у проходах; на сходових клітках.

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в нічний час спеціальним персоналом.

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як правило, використовують частину світильників інших видів штучного освітлення.

5. Самозаймання та самозагоряння речовин.

Самозаймання — це початок горіння внаслідок само ініційованих екзотермічних процесів. Самозаймання виникає в результаті різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій в об’ємі горючого матеріалу ( речовини ), коли швидкість виділення тепла перевищує швидкість його розсіювання. Залежно від внутрішнього імпульсу процеси самозаймання поділяються на теплові, мікробіологічні та хімічні.

Теплове Самозаймання виникає при зовнішньому нагріванні речовини контактним ( внаслідок теплообміну при контакті з нагрітим предметом ), радіаційним ( внаслідок променистого тепла ) або конвективним (внаслідок передачі тепла повітряним потоком) шляхом.

Мікробіологічне самозаймання відбувається внаслідок самонагрівання, що спричинене життєдіяльністю мікроорганізмів у масі органічних волокнистих чи дисперсних матеріалів.

Хімічне самозаймання виникає внаслідок дії на речовину повітря, води, а також хімічно — активних речовин.

Самозагорання — це самозаймання, що супроводжується появою полум’я.

6. Будова та принцип дії порошкового вогнегасника.

Порошкові вогнегасники ОП-1 «Момент-2П» (мал. 4) і ОП-10А призначені для гасіння легкозаймистих і пальних рідин, твердих пальних матеріалів, лужних металів, установок, що знаходяться під напругою, а також для гасіння вогнищ пожежі в приміщеннях, де знаходяться коштовні матеріали.

Мал. 4. Схема вогнегасника ОП-1 «Момент-2П»:

Зразок виконаноі контрольноі роботи1 — корпус; 2 — сифонна трубка; 3 — балончик для робочого газу; 4 — корпус стаканчика для балона; 5 — мембрана; 6 — клапан; 7 — щілинна насадка; 8 — шток; 9 — ковпачок голівки; 10 — хвостовик; 11 — важіль; 12 — голівка; 13 — пробка.

Як робочі заряди в порошкових вогнегасниках найбільш поширені порошки ПСБ-3 (гідрокарбонат натрію, аеросил і нефеліновий концентрат), П-1А (амофос і аеросил), ПФ (фосфорно-амойні солі, аеросил і тальк), ПС (карбонат натрію, графит), СИ-2 (силікагель МСК, хладон 114В2) та ін. Порошок викидається з корпуса вогнегасника надлишковим тиском робочого газу (діоксид вуглецю, азот, повітря).

Вогнегасний ефект заряду заснований на інгібірюванні хімічних реакцій горіння і розведенні концентрації кисню в зоні горіння продуктами розкладання порошків. Вогнегасник ОП-1 «Момент-2П» (мал. 27) являє собою пластмасовий корпус обсягом 1 л, у якому знаходиться порошковий склад. На корпус навертається голівка 12. На голівці установлений важіль включення вогнегасника, шток 8 із клапаном 6 і голкою, корпус стаканчика 4 для балончика 3 з робочим газом (діоксидом вуглецю) і сифонна трубка 2.

Для приведення в дію вогнегасника необхідно різко підняти нагору до відмовлення важіль 11. У результаті цього хвостовик 10 важеля натискає на шток 8. Шток, стискаючи пружину, переміщається вниз, відкриває клапан 6 і проколює голкою мембрану 5 газового балончика. Газ з балончика по сифонній трубці 2 надходить у корпус 1 вогнегасника, псевдорозріджуючи порошковий склад. При цьому під дією пружини і тиску газу клапан 6 знову закривається. Надалі при підйомі важеля 11 порошок викидається через щілинну насадку 7, при опусканні подача порошку припиняється.

Маса порошкового заряду вогнегасника 0,9 кг, час викиду заряду 6—8 с; тиск газу в балончику 0,8 МПа, у корпусі вогнегасника 0,6 МПа. Температурна межа використання від —25 °С до +35 °С.

Практичне завдання:

Згідно даних по виробничому травматизму (форма 7-ТНВ) розраховуємо коефіцієнти частоти, тяжкості, втрат робочого часу:

Зразок виконаноі контрольноі роботи

Зразок виконаноі контрольноі роботиЗразок виконаноі контрольноі роботи

Зразок виконаноі контрольноі роботи

Т – кількість нещасних випадків

Тсм – кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком

Рср – середньо облікова чисельність працюючих, чол.

Дн – кількість днів непрацездатності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року зі змінами і доповненнями від 21.11.2002 р.

№229-IV.

2. І. Ф.Ярошенко «Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях». Суми «Довкілля», 2003 рік.

3. М. П.Купчик, М. П.Гандзюк «Основи охорони праці». Київ, 2000 р.

4. В. Ц.Жидецький «Основи охорони праці». Львів, 2002 р.

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВАТ „Інтергаз

(посада)

________________________

Підпис

_______________________

Вакал Сергій Стапанович

Ім’я, по батькові та прізвище роботодавця

29Липня 2011 р.

(печатка)

АКТ № ___

Про нещасний випадок на виробництві

Заєць Петро Петрович

(прізвище, ім’я, по батькові потерпілого)

М. Суми, вул. Набережна, 38

(домашня адреса потерпілого)

1.

25.07.03

Дата і час нещасного випадку 25 липня 2003 р.__________________________

(число, місяць, рік)

9.47

_____О 9 годині 47 хвилин_____________________________________________

(година, хвилина)

2. Підприємство, працівником якого є потерпілий:

23293513

________ВАТ „Інтергаз____________________________________________

(найменування)

2.1. Адреса підприємства, працівником якого є потерпілий:

4000

Автономна Республіка Крим, область, _Сумська____________

Зразок виконаноі контрольноі роботи район _______________________________________________

4034

населений пункт ____М. Суми, вул. Д. Коротченко, 7_________

2.2. Форма власності _______Акціонерне товариство____________ 20

Зразок виконаноі контрольноі роботи2.3. Орган, до сфери управління якого належить підприємство де стався нещасний випадок ______________________________________________

2.4. Найменування і адреса підприємства, де стався нещасний випадок

ВАТ „Інтергаз”____________________________________________ 42200

Зразок виконаноі контрольноі роботи2.5. Цех, дільниця, ___Дільниця групи підстанцій________________

місце нещасного випадку КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ Слобода____________

_______Комірка № 10 лінійного вимикача ф.2_____________________________

3.

1

Відомості про потерпілого:

56

3.1.Стать: чоловіча, жіноча __________Чоловіча________________

3.2. Число, місяць, рік народження _____15.05.1946 р.___________

7541.2

3.3. Професія (посада) Електрослюсар по ремонту обладнання ПС

Зразок виконаноі контрольноі роботи розряд (клас) _________________________________________

40

3.4. Стаж роботи загальний ________40_________________________

3.5. Стаж роботи потерпілого

15

за професією (посадою) _______15 років___________________

4. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці:

Зразок виконаноі контрольноі роботи4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався не-щасний випадок ___________________________________________

Проведення інструктажу:

28.09.78

4.2. Вступного ________________28.09.78 р.____________________

(число, місяць, рік)

28.09.78

4.3. Первинного ______________ 28.09.78 р.____________________

(число, місяць, рік)

4.4.

20.05.03

Повторного _____________20.05.03 р.____________________

(число, місяць, рік)

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС