Змінний електричний струм (ср). План… — Частина 2

В амперметрах і вольтметрах змінного струму шкалу про градуйовано в діючих значеннях сили струму або напруги. Діюче значення сили струму (його називають також ефективним) дорівнює силі такого постійного струму, при проходженні якого по колу виділяється однакова зі змінним струмом кількість теплоти.

3. Активний, ємнісний та індуктивний опір. Закон Ома для змінного струму.

Активний, ємнісний та індуктивний опір. У колі зі змінною напругою, в якому ввімкнуто провідник з великим опором Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, а індуктивність і ємність відсутні або дуже малі, електрична енергія, яка надходить від генератора, витрачається на виділення джоулевого тепла або перетворюється в механічну енергію. Такий опір називають активним: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. У колі з активним опором коливання сили струму і напруги збігаються за фазою.

У колі з котушкою, що має індуктивність Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, амплітуда сили струму залежить від індуктивності і частоти струму. Таке коло має додатковий опір, який називають індуктивним: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2.

Сила струму в колі з індуктивним опором відстає за фазою від напруги.

Конденсатор в колі змінного струму не розриває кола, як у колі постійного струму, але чинить деякий опір струму. Такий опір називають ємнісним: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Сила струму в колі з конденсатором випереджає за фазою напругу. Індуктивний і ємнісний опори називають також реактивними.

Повний опір кола, коли активний, індуктивний і ємнісний опори з’єднані послідовно Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. А в разі паралельного з’єднання Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 .

Закон Ома для електричного кола змінного струму. У випадку послідовно з’єднаних активного, індуктивного та ємнісного опорів формула закону Ома для кола змінного струму має такий вигляд:

Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2— повний опір кола. Закон Ома справджується для амплітудних і діючих значень сили струму і напруги. Різниця (зсів) фаз Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 між струмом і напругою в колі з активним, індуктивним і ємнісним опором визначається за формулою: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 .

Потужність у колі змінного струму. Потужність визначають за формулою: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. У колі змінного струму середня потужність за один період: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Якщо перейти до діючих значень сили струму і напруги, Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 — ця величина називається потужністю змінного струму на ділянці кола, а Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 — коефіцієнтом потужності.

4. Резонанс в електричному колі.

Згідно з формулою Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, якщо Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 і активний опір Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2Малий, сила струму може досягати великого значення – явище резонансу. При резонансі власна частота коливального контуру Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 збігається з частотою зовнішньої змінної напруги Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, що призводить до різкого зростання амплітуди вимушених коливань струму. Коли Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, сила струму Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. У випадку резонансу напруга на конденсаторі й котушці індуктивності може стати набагато більшою за зовнішню напругу. Оскільки Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 , то при Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 , Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 .

Під час резонансу зсув фаз між зовнішньою напругою і силою струму відсутній, тому вся енергія зовнішнього джерела надходить у контур.

Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2

Трансформатор – електромагнітний прилад, який перетворює напругу і величину змінного струму. Технічний трансформатор складається з двох (або кількох) обмоток провідника, намотаних на спільне замкнуте феромагнітне (з м’якого листового заліза) осердя. Кінці первинної обмотки (вхід) приєднують до джерела змінного струму, а кінці вторинної обмотки (вихід) – до лінії передачі струму. В осерді зосереджується майже все змінне магнітне поле, створене змінним струмом у колі первинної котушки. Тому енергія змінного магнітного поля струму первинної котушки майже повністю перетворюється в енергію індукційного струму у вторинній котушці, тобто Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Звичайно, втрати на нагрівання тут є, але в сучасних технічних трансформаторах вони разом з іншими втратами енергії не перевищують 2 – 3%. Враховуючи, що Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 і Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 ( Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2— потужності струмів відповідно у первинній і вторинній котушках), будемо мати Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Оскільки Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, то Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Звідси Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. З цієї рівності випливає, що у скільки разів трансформатор підвищує напругу, у стільки разів він зменшує силу струму і навпаки.

Трансформатор підвищувальний, якщо напруга Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2В первинній обмотці менша за напругу Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2У вторинній, і знижувальний, якщо Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2>Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Коли в первинній обмотці проходить змінний струм, виникає змінний магнітний потік, що збуджує ЕРС індукції у первинній і вторинній обмотках. Відношення індукованих в обмотках електрорушійних сил дорівнює відношенню кількості витків у цих обмотках: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Оскільки опір обмоток малий, Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2. Відношення Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2 — називають коефіцієнтом трансформації. Якщо по вторинній обмотці, приєднаній до навантаження (активний опір), проходить струм Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, а по первинній — Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, то: Змінний електричний струм (СР). План... - Частина 2, тобто кількість ампер-витків в обох обмотках однакова. ККД сучасних трансформаторів досягає 98 – 99%.

Реферати

 • отримання кристалів з твердої фази
 • Производство, МАСЛА И ЖИРЫ
 • Производство, МАСЛА И ЖИРЫ
 • основные характеристики процессов прессования
 • показатели качества и их классификация
 • показатели качества и их классификация
Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС