Загальні вимоги пожежноі безпеки — №2

Верхня концентраційна межа вибуховості (ВКМВ) аерозолів дуже велика і практично у виробничих умовах не досягається. Якщо взяти цукровий пил, то ВКМВ — 500 г/м3, а така кількість пилу, практично, не може утримуватися в повітрі.

Таблиця 2

Речовина

НКМВ, г/м3

Температура самозаймання, оС

Речовина

НКМВ, г/м3

Температура самоспа-лахування, оС

Група А

Клас I (найбільш вибухонебезпечні)

Глюкоза кристалічна

15,0

250

Пил:

Корми маїсові

12,6

-

Комбікормовий

10

-

Молоко сухе:

Цукровий

8,9

525

Незбиране

7,6

875

Знежирене

8,9

825

Борошно

М’ясо-кісткове

10,1

-

Клас II (вибухонебезпечні)

Макуха соняшникова

22,7

825

Пил:

Зернових відходів

25,5

-

Борошняний

17,6

800

Вугільний

32,8

-

Жом буряковий

27,7

750

Пектин:

Буряковий

60

-

Яблучний

27,5

-

Какао-порошок

45,7

420

Сірка пшенична

45,4

-

Борошно пшеничне

20

395

Висівки пшеничні

22,7

-

Клас III (найбільш пожежонебезпечні)

Пил:

Табачний

68

205

Елеваторний

227

250

Клас IV (пожежонебезпечні)

Пил деревини

Вище 65

275

2. Класифікація приміщень за вибухо — і пожежонебезпекою.

Пожежна небезпека на підприємствах різноманітна і залежить від того, які горючі речовини і матеріали переробляються на різних стадіях технологічного процесу або зберігаються в будівлях і спорудах. У зв’язку з цим особливого значення для розробки і здійснення заходів захисту від пожежі і забезпечення безпеки робітників набуває встановлення категорії приміщень за вибухо — і пожежонебезпекою.

Відповідно до норм технологічного проектування ОНТП 24-86 всі приміщення за вибуховою, вибухопожежною і пожежною небезпекою підрозділяються на п’ять категорій: А, Б, В, Г, Д; з них А, Б — вибухопожежонебезпечні; В, Г, Д — пожежонебезпечні.

До категорії А (вибухопожежонебезпечна) відносять виробництва, пов’язані із застосуванням газів з нижньою межею займистості 10% і нижче до об’єму повітря; рідин, що мають температуру спалаху парів до 28 °С включно, за умови, що далі рідини і гази можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші в об’ємі, який перевищує 5% об’єму приміщення; речовин і матеріалів, здатних вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним. До цієї категорії належать брагоректифікаційні виробництва спирту, маслоекстракційні заводи масложирової промисловості та ін.

До категорії Б (вибухопожежонебезпечна) відносять виробництва, пов’язані із використанням або наявністю пальних газів з нижньою межею займистості більше 10% до об’єму повітря і рідин з температурою спалаху парів вище 28..,61°С включно; рідин, нагрітих в умовах виробництва до температури спалаху і вище; горючого пилу або волокон, нижня межа займистості яких 65 г/м3 і менше до об’єму повітря, за умови, що далі гази, рідини і пил можуть утворювати із повітрям вибухонебезпечні суміші в об’ємі, що перевищує 5% об’єму приміщення. До цієї категорії належать компресорні станції, комбікормові підприємства, склади безтарного зберігання борошна, відділення сушки і пакування крохмалю, відділи розмолу зернової сировини, відділення розмолу цукру в пудру та ін.

До категорії В (пожежонебезпечна) відносять виробництва, пов’язані з використанням рідин з температурою спалаху парів вище 61°С і горючого пилу, нижня межа вибуху якого більше 65 г/м3 до об’єму повітря; речовин, здатних горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним; твердих спалимих матеріалів і речовин.

До цієї категорії належать пресові відділення маслоекстракційних заводів, склади рослинного масла, робоча башта і силосний корпус елеватора зерноскладу, тарні склади борошна і цукру, столярні майстерні та ін.

До категорії Г відносять виробництва, пов’язані із обробкою неспалимих речовин і матеріалів в гарячому, розжареному або розплавленому стані, які супроводжуються виділенням променевого тепла, іскор, полум’я; горючі гази, рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо. До цієї категорії належать літійні цехи, кузні, топкові приміщення.

До категорії Д відносять виробництва із технологічними процесами із застосуванням неспалимих речовин і матеріалів в холодному стані. Це цехи миття і розливу на пивоварних заводах, механічні майстерні.

Після визначення категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначається категорія будівель в цілому.

Будівля (будинок) належить до категорії А, якщо у ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі усіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, якщо сумарна площа приміщень категорій А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі усіх розташованих у ній приміщень (але не більше 1000 м2) і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

Будівля належить до категорії Б, якщо одночасно виконуються дві умови:

А) будівля не належить до категорії А;

Б) загальна площа приміщень категорії А і Б перевищує 5% сумарної площі усіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлі до категорії Б, якщо сумарна площа приміщень категорій А і Б не перевищує 25% сумарної площі усіх розташованих в ній приміщень (але не більше 3500 м2) і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

Будівля належить до категорії В, якщо одночасно виконуються дві умови:

А) будівля не належить до категорії А чи Б;

Б) загальна площа приміщень категорії А, Б, В перевищує 5% (10%, якщо в будівлі відсутні приміщення категорій А і Б) сумарної площі

усіх приміщень.

Лекції