Вступ до курсу «Історія укрансько культури»

Контрольні завдання

Теми рефератів

1. Культурно-історичне значення племен Трипільської культури.

2. Язичницька культура Давньої Русі.

3. Літописання доби Київської Русі.

4. Християнський храм як модель Всесвіту його символіка.

5. Давньоруська література:провідні види та жанри

6. Сакральне мистецтво доби Київської Русі: архітектура, живопис, скульптура.

7. Києво-Печерський монастир – осередок культури Київської Русі.

8. Особливості архітектури Галицько-Волинського князівства.

9. Острозька академія – центр української освіти кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

10. Православні братства та їх роль у піднесенні національної культури наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст.

  11. Першодрукар Іван Федоров і зародження книгодрукування в Україні.

  12. Особливості українського іконопису.

  13.Вчені українці за кордоном: Юрій Дрогобич, Павло Процелер (Русин), Станіслав Оріховський – Роксолан.

  14. Культурно – просвітницька діяльність Петра Могили.

  15. Традиційно-побутова культура і звичаї українського козацтва.

16. Українське бароко та його прояви у вітчизняній культурі ХVІІ — ХVІІІ ст. (архітектура, театр, музика).

  17. Корифеї української музики А. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський.

  18. Українське кобзарство.

  19. Художня творчість Т. Шевченка.

  20. Митці українського театру ХІХ – початку ХХ ст. (М. Старицький, М. Кропивницький, П. Саксаганський, М. Садовський, І. Карпенко-Карий, М. Заньковецька, С. Крушельницька).

  21. Характерні риси музичної творчості М. Лисенка, С. Гулака – Артемовського, П. Сокальського, М. Вербицького.

  22. Діячі вітчизняної науки ХІХ ст.

  23. Українські благодійники та їх внесок у розвиток вітчизняної культури.

  24. Українська Академія наук: етапи становлення.

  25. Українізація освіти та мистецтва 1917 — 1920 рр.

  26. Лесь Курбас та його театр «Березіль».

  27. Літературна дискусія 1925 – 1928 рр.

  28. Суспільно — культурна діяльність М. Хвильового.

  29. Становище української науки в період репресій 30-х років.

  30. Становлення вітчизняного кінематографу

  31. Внесок О. Довженка в розвиток української культури.

32. Становище української культури в період нацистської окупації України.

  33. Внесок українських діячів культури в перемогу над Німеччиною та її союзниками.

  34. Внесок українських науковців у перемогу над фашизмом.

  35. Народне декоративне мистецтво. Твори К. Білокур, М. Приймаченко, В. Павленко.

  36. Українське естрадне мистецтво в 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  37. Молодіжні «субкультури» ХХ ст.: хіпі, панки, рокери.

  38. Український спорт у 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  39. Радянське кіномистецтво в 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  40 Архітектура і живопис в 60-ті – 80 – ті роки ХХ ст.

  41. Телебачення: новий крок у мистецтві кіно.

  42. Основні види і жанри кіно.

  43. Сучасна українська література

  44. Фізична культура, спорт на сучасному етапі.

Список рекомендованої літератури

1.Конституція України. – К., 2005.

2. Основи законодавства України про культуру. – К., 1992.

3. Гаврюшенко О. Історія культури. Навч. посіб. – К., 2004.

4. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник // За ред. С. М. Клапчука. — К., Знання, 2007.

5. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник / Б. І. Білик та ін.; За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. — 3-є вид., стереотипне. — К.: Знання, 2001.

  6. Історія української культури. / Під ред. І. Крип’якевича. — К., 1994.

7. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. Київ: ПУЛ, 2007.

8. Лобас В. Х. Українська і зарубіжна культура. Навч. посібник. – К., 2000.

9. Мєднікова Г. С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.

10. Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998.

11. Українська культура. Лекції за редакцією В. Антоновича. — К., 1993.

12. Хоменко В. Я. Українська і світова культура. Підручник. – К., 2002.

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС