Внтп — апк -260друга частина — №2

0,36

Вим’я

0,20

Разом:

2,18

1,47

1,48

1,46

5,64

9

Вміст шлунку /канига/

14,50

0,8

0,8

0,8

13,40

10

Втрати під час передзабійного утримання худоби /гній/

5,40

3,50

3,5

3,5

5,00

11

Втрати і випаровування

1,368

3,11

1,14

3,86

1,79

Разом:

21,268

7,41

5,44

8,16

20,19

Всього

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

Примітка. Норми витрат допоміжних матеріалів приймати за діючими наказами і розпорядженнями.

13.2 Укрупнені норми витрат м’яса на кістках на виробництво ковбасних виробів, напівфабрикатів, консервів приймати за таблицею 26.

Таблиця 26

Найменування продукції

Норми витрат м’яса на кістках

Примітка

1 Ковбасні вироби

1.1 Ковбаси фаршировані

1,13

На одну тонну готової продукції

1.2

Ковбаси варені

1,07

Те саме

1.3

Сосиски

1,08

»

1.4

Сардельки

1,04

»

1.5

Хліба м’ясні

1,12

»

1.6

Ковбаси напівкопчені :

І.6.1

Ковбаси напівкопчені для місцевої реалізації

1,40

»

1.6.2

Ковбаси напівкопчені для відвантаження

1,62

»

1.7

Ковбаси варено-копчені :

1.7.1

Ковбаси варено-копчені для місцевої реалізації

1,87

»

1.7.2

Ковбаси варено-копчені для відвантаження

2,06

»

1.8

Ковбаси сирокопчені

1,92

»

1.9

Ковбаси сирокопчені напівсухі

1,90

»

1.10

Продукти із свинини:

1.10.1Кісткові /в шкурі/

1,13

»

1.10.2 Кісткові /без шкури/

1,24

»

1.10.3 Безкісткові

1,44

»

2

НАПІВФАБРИКАТИ:

2.1

Крупнокускові і безкісткові з яловичини

1 ,35

»

2.2

Крупнокускові і безкісткові з свинини

1,20

»

2.3

М’ясо фасоване

1,01

На одну тонну готової продукції

2,4

Дрібнокускові і порційні /м’якотні/

1,30

Те саме

2.5

М’ясокісткові

0,61

»

2.6

Фарш

1,13

»

2,7

Фрикадельки

1,02

»

2.8

Пельмені

0,55

»

2.9

Котлети:

2.9.1

М’ясні

0,73

»

2.9.2

М’ясорослинні і м’ясокартопляні

0,48

»

3

КОНСЕРВИ:

3.1

Консерви м’ясні

На одну туб консервів

3.1.1

Яловичина тушкована

0,40

Те саме

3.1.2

Свинина тушкована

0,39

»

3.1.3

Баранина тушкована

0,53

»

3.1.4

Консерви пастеризовані

0,66

»

3.1.5

Консерви делікатесні

0,64

»

3.1.6

Консерви для дитячого харчування

0,37

»

3.2

Консерви м’ясорослинні

0,16

»

Примітка Норми виходу продукції при обробці продуктів забою і норми витрат допоміжних матеріалів приймати за діючими наказами і розпорядженнями.

14 ВОДОПОСТАЧАННЯ

14.1 Гаряча та холодна вода, що застосовується для побутових і технологічних потреб в харчових цехах і для миття обладнання на підприємствах м’ясної промисловості повинна задоволь­няти вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Підприємство зобов’язане піддавати воду хіміко-бактеріологічним аналізам у строки, встановлені територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби, але не рідше одного разу в квартал при використанні води міського водопроводу й одного разу на місяць при наявності власного джерела водопостачання. При використанні води з відкритих водойм і колодязів, бактеріологічний аналіз води необхідно проводити не рідше одного разу в декаду.

14.2 Водопровідний ввід повинен знаходитися в ізольованому приміщенні, що закривається, і втримуватися в належному санітарному й технічному стані, мати манометри, крани для відбору проб води, трапи для стоку, зворотні клапани, що допускають рух води тільки в одному напрямку.

Підприємства повинні мати схеми водопровідної мережі та каналізації й пред’являти їх на вимогу контролюючих організацій.

14.3 Споживачі води, не пов’язані безпосередньо з обробкою харчових продуктів /устаткування компресорного та апаратного відділень, вакуум-насоси, барометричні та кожухотрубні конден­сатори, зовнішнє миття автомашин, поливання території бази передзабійного утримання худоби/, можуть постачатися технічною водою.

14.4 Внутрішні трубопроводи технічної води, повторного використання і питної води передбачати роздільними. Обидві системи водопостачання не повинні мати між собою ніяких з’єднань, а трубопроводи повинні бути пофарбовані в розпізнавальні кольори. В пунктах розбирання води повинні бути написи: «питна», «технічна».

145 Вода в накопичувальному резервуарі повинна піддаватися хлоруванню з обов’язковим контролем залишкового хлору у відповідністю з Інструкцією по контролю за знезаражуванням господарсько-питної води та за дезінфекцією водопровідних споруд хлором при централізованому та місцевому водопостачанні, затвердженої Міністерством охорони здоров’я.

14.6 Дезінфекція накопичувальних резервуарів та водопровідних мереж повинна проводитися при аваріях, ремонтних роботах а також за приписом територіальних установ санітарно-епідеміологічної служби з наступним контролем якості обробки у відповідності з Інструкцією, зазначеної в п. 14.5.

14.7 Допускається передбачати повторне використання води із замкнутих камер апаратів, в яких виключається можливість її забруднення /для миття підлоги, устаткування, яке використовується для виробництва технічної продукції, а також для технічних цілей/.

14.8 Застосування води повторного використання для питних цілей і виготовлення харчових продуктів забороняється.

14.9 За ступенем забезпеченості водою м’ясопереробні підприємства відносяться до І категорії /СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»/.

14.10 Необхідність знезаражування питної води з власних джерел визначається за погодженням з місцевими установами санітарно-епідеміологічної служби. Метод знезаражування води вибирати в залежності від місцевих умов.

14.11 Водозабірні і водопровідні споруди, розташовані на території підприємств м’ясної промисловості, повинні проекту­ватися згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Джерела водопостачання вказуються при розробці кожного конкретного об’єкта згідно з технічними умовами відповідних державних служб і можуть бути з міського водопроводу, свердловин тощо.

Розрахунки необхідної кількості води на побутові потреби виконувати згідно з СНиП 2.04.01- 05 «Внутренний водопровод и канализация зданий», на технологічні потреби — згідно з нижченаведеними таблицями..

14.12 Для віддалених забійних пунктів, де відсутній централізований або місцевий водопровід від артезіанської свердловини, за узгодженням з територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби допускається використання води із відкритих водоймищ. Воду із колодязів можливо використовувати для водо­постачання, якщо розміщення колодязів і якість води відповідають вимогам «Санітарних правил по улаштуванню і утриманню колодязів і каптажних джерел, що використовуються для господарсько-питного водопостачання», затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС