Визначення анормального молока

 8

 Визначення анормального молока.

Мета Заняття: ОСвоїти методики визначення анормального молока, соматичних клітин молока.

Завдання: 1. Освоїти методики визначення анормального молока, соматичних клітин молока. 2. Провести визначення кількості соматичних клітин молока.

Обладнання та матеріали: піпетки, скляні палички, колби та циліндри на 100 см3, пластинки ПМК-1 молочно-контрольні, водяна баня з температурою нагрівання (100±1) 0С, термометр скляний спиртовий технічний із діапазоном вимірювань від 0 до 100 0С і ціною поділки 1 0С, електроплитка, термостат, холодильник, вода дистильована або водопровідна свіжо кип’ячена, препарати: 10% розчин мастидину, 5% розчин димастину, розчин препарату «Мастоприм» з масовою концентрацією 25 г/л, молоко.

Довідковий матеріал.

Збірне молоко одержане від здорових корів, містить в 1 см3 до 500 тис. соматичних клітин, а молоко з домішками анормального – понад 500 тис.

Анормальним вважається молоко з домішками молозива та молока, яке одержане від корів в останній тиждень лактації, з субклінічною формою маститу або іншими патологічними змінами стану організму тварин, при яких збільшується кількість соматичних клітин у молоці.

Визначення домішок анормального молока в збірному проводиться згідно ГОСТ 23453-90.

Соматичні клітини — це клітини тіла, тобто в молочній залозі до них відносяться такі клітини: лейкоцити, лімфоцити, еритроцити, злущений епітелій альвеол та молочних ходів вим’я. Соматичні клітини в молоці здорових корів знаходяться в невеликих кількостях — від декількох сотень до 100 тис/см3. При запальних процесах у вимені корів кількість соматичних клітин значно підвищується. Підвищений вміст соматичних клітин в секреті вим’я корів також відмічається в запускний період та в перші сім днів після отелу корів. Секрет вим’я корів, хворих на мастит, корів у останні місяці запуску чи перші сім днів після отелу вважається анормальним молоком і не допускається до здоювання в загальний надій. При потраплянні такого молока до загального надою, в останньому підвищується кількість соматичних клітин. Виявлення кількості соматичних клітин в збірному молоці проводиться обов’язково при прийманні молока на молоко збірні пункти, молокопереробні підприємства.

Візуальний метод визначення кількості соматичних клітин У молоці (за ГОСТом 23453-90).

Приготування водного розчину препарату «Мастоприм»: 2,5 г препарату вносять у мірну колбу або циліндр місткістю 100 см3 і доливають до мітки дистильованою водою (або питною водою свіжопрокип’яченою) нагрітою до температури 30-35 °С. Розчин перед використанням струшують до рівномірного розподілу осаду. Термін використання розчину — 1 доба при температурі зберігання 10 — 30ºС.

Послідовність визначення: В луночку пластинки ПМК-1 вносять 1 см3 водного розчину препарату «Мастоприм» масовою концентрацією 25 г/дм 3.

Визначення анормального молока

Рис. 4. Пластинка

ПМК-1

Молоко з препаратом інтенсивно перемішують дерев’яною паличкою або скляною протягом 10 сек. Отриману суміш із луночки пластинки при безперервному інтенсивному перемішуванні піднімають паличкою вверх на 50 — 70 мм, після чого на протязі не більше 60 сек. Оцінюють результати аналізу. Кількість соматичних клітин в досліджуваному молоці визначають за консистенцією молока у відповідності з вимогами таблиці 1.

Таблиця 1 — Характеристика консистенції молока залежно від кількості соматичних клітин

Характеристика консистенції молока

Кількість соматичних клітин в 1 см3 молока

Однорідна рідина або слабий згусток, який злегка тягнеться за паличкою у вигляді нитки.

До 500 тис.

Виражений згусток, при перемішуванні якого добре видна виїмка на дні луночки пластинки. Згусток не викидається з луночки.

Від 500 тис. до 1 млн.

Щільний згусток, який викидається із луночки пластинки

Більше 1 млн.

Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Провести визначення кількості соматичних клітин молока. Результати записати в робочій зошит.

Питання для самоконтролю.

Що таке соматичні клітини? Чи є в нормальному молоці соматичні клітини? Коли збільшується в молоці кількість соматичних клітин? Як визначають соматичні клітини в молоці? Скільки соматичних клітин допускається для молока ґатунків: екстра, вислого, першого і другого?

Література

1. Молоко та молочні продукти. Нормативні документи: Довідник/За ред. В. Л. Іванова. – Львів.: НІЦ Леонорм. – 2000. 400 с.

Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 287 с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС