Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 – 8 год.

Тема: Технологічні розрахунки обладнання для перемішування.

1. Мета: Закріпити теоретичні знання учнів про будову та розрахунок відповідного технологічного обладнання.

2. ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ.

Розрахунок параметрів Фаршезмішувачів

Змішувачі для соління подрібненого м’яса, а також для приготування фаршу по структурі робочого циклу — машини періодичної дії.

Продуктивність змішувачів Q кг/год.

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів (4.1)

Де Т — маса сировини, що завантажується, кг;

Т — тривалість повного циклу роботи змішувача, с;

V геометричний об’єм діжі, м3;

Р — густина перемішуючого продукту, кг/м3 (для фаршу Р = 900 кг/м3 );

J — коефіцієнти використання об’єму діжі при завантажені

(J = 0,5¸0,7);

TЗ — тривалість завантаження змішувача, с;

T0 — тривалість перемішування, с;

TВтривалість розвантаження сировини з діжі, с.

Геометричний об’єм діжі двошнекового змішувача (рис. 4.10) можна визначити, розглядаючи об’єм діжі, отриманий об’ємами двох циліндрів VЦ1 і VЦ2 та паралелепіпеда VПар: ї

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів (4.2)

Потужність електродвигуна змішувача Nдв, кВт

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів (4.3)

Де А — питома витрата енергії для перемішування 1 т. фаршу

(а = 2.5¸2.7 кВт год/т.);

Q продуктивність змішувача, т/год.;

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатівРис 4.1 Геометричні розміри діжі.

H — КПД перемішуючого органу

(H= 0,7 ¸ 0,8);

-КПД приводу змішувача.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Фаршмішалка, будова та принцип дії.

2. Які робочі органи використовуються у фаршмішалках?

3. Принцип дії фаршезмішувача.

Дайте основні формули для розрахунків фаршезмішувачів

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. — М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС