Вивчення фрізера б6-офш

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

ТЕМА: Вивчення будови та роботи фризера.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації фризерів.

ОБЛАДНАННЯ: Фризер ОФІ (А1-ОФУ)

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику фризера.

3. Вивчити конструкцію фризера.

4. Вивчити конструкцію збивального циліндра.

5. Вивчити підготовку фризера до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших фризерів.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку фризера, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Зобразити схему фризера.

3. Коротко описати роботу фризера.

4. Описати безпечну експлуатацію фризера.

Вивчення фрізера б6-офш

Фризер ОФІ безперервної дії.

/ — прийомний бачок; 2-клапан поплавковий; 3-мановакуумметр; 4 — повітряний клапан; 5 — насос першого щабля; 6 — насос другого щабля; 7 — манометр;

8 — циліндр; 9 — ножі; 10- мішалка; 11 — випускний пристрій.

Суміш, температурою не вище 6 оС надходить у приймальний бачок фризера(поз.1). У приймальному бачку при допомозі поплавкового клапану (поз. 2) піддержується постійний рівень суміші. Звідти суміш всисається шестиренчатим насосом першої ступені (поз. 5) і подається в насос другої ступені (поз. 6), число оборотів якої значно перевищує число обертів першої ступені.

У результаті в лінії між насосами утворюється вакуум і насос другої ступені через повітряний клапан (поз. 4) всисає повітря, насичує їм суміш і подає суміш у робочий циліндр (поз. 8).

У робочому циліндрі суміш інтенсивно переміщується мішалкою (поз. 10) зі взбиваючим устроєм.

При взаємодії з робочою поверхнею циліндра суміш миттєво замерзає, ножі (поз. 9) безперервно знімають замерзлий шар морозива, яке перемішується з іншою масою.

Суміш замерзає при температурі від –2,2 оС до –3,4 оС за 10 – 15 сек. Одержанню дрібних кристаликів льоду допомагає низька температура замерзання й інтенсивне перемішування мішалкою (500 об/хв.).

Заморожена суміш під тиском насосу 2-ї ступені виходить з циліндру через випускний устрій (поз. 11) з температурою -3 ÷ -5 оС.

Взбитість морозива у фризері безперервної дії досягає 70 – 100%.

Взбитість визначають ваговим методом по формулі:

Вивчення фрізера б6-офш,

Де Вз – взбитість морозива, %;

Вс – маса визначеного об’єму суміші, г;

Вм – маса такого ж об’єму морозива, г.

4. Контрольні запитання

1. Вказати призначення та технічну характеристику фризера.

2. Назвати основні вузли фризера.

3. Описати принцип роботи фризера.

4. Описати будову збивального циліндра.

5. Описати основні правила безпечної експлуатації.

6. Як здійснювати пуск та зупинку фризерів?

7. Вказати призначення шестеренчастих насосів.

8. Як правильно встановлюється гомогенізатор в поточну ліню?

9. За чим слідкують при роботі фризера?

10. Як здійснюється миття фризерів?

5. Рекомендована література.

1. Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с.

2. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с.

3. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

4. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с.

6. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

7. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с.

8. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с.

9. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

10. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС