Вимоги до виконання та приклади виконання розрахунково-графічних завдань

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ

При вивченні дисципліни «Отримання доброякісного молока» студентами денної та заочної форм навчання виконуються розрахунково-графічні завдання.

Під час виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань студенти повинні дотримуватися таких вимог:

1. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни «Отримання доброякісного молока» виконуються у встановлені навчальним графіком терміни.

2. Розрахунково-графічні завдання виконуються виключно Державною мовою.

3. Розрахунково-графічні завдання Пишуться від руки акуратним і розбірливим почерком синьою чи чорною пастою на стандартних білих аркушах формату А4 (210 х 297 мм) без помилок та виправлень з полями для зауважень рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані.

4. Титульний лист оформлюється згідно з додатком А, на якому студент вказує номер розрахунково-графічного завдання (№1 чи №2), назву предмету, прізвище, ім’я та по-батькові.

5. На другому листі вказується номер варіанту розрахунково-графічного завдання, умови завдання, вирішення його.

6. Список використаних літературних джерел наводиться в кінці розрахунково-графічного завдання. Порядок оформлення у списку літератури.

7. В кінці розрахунково-графічного завдання ставиться дата виконання і особистий підпис студента.

8. Після написання розрахунково-графічного завдання, воно здається викладачу на перевірку. За результатами перевірки розрахунково-графічне завдання оцінюється і зараховується або повертається на виправлення недоліків і доопрацювання.

9. Студенти, які отримали розрахунково-графічне завдання після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати завдання, якщо це потребує. Після доопрацювання розрахунково-графічне завдання знову повертається на перевірку викладачу.

10.  Якість розрахунково-графічного завдання оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно виконано завдання, в якій мірі використана рекомендована література.

Зразок оформлення розрахунково-графічних завдань

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Факультет харчових технологій

Кафедра технології молока і молочних продуктів

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ

З дисципліни «Отримання доброякісного молока»

   Виконав: студент 3 курсу,

  групи ТМЛ 0601-1

  денної форми навчання

   Іванов Роман Миколайович

  Перевірила: доцент кафедри 

   Уханова І. М. 

Суми

2010
Варіант розрахунково-графічного завдання № 1

Визначити середню масову частку жиру за рік, якщо щомісячно поступала така кількість молока з масовою часткою жиру:

Січень – 793 кг – 3,80 %

Лютий – 689 кг – 3,82%

Березень – 508 кг – 3,85%

Квітень – 558 кг – 3,80%

Травень – 541 кг – 3,82%

Червень – 466 кг – 3,85%

Липень – 483 кг – 3,90%

Серпень – 427 кг – 4,00%

Вересень – 297 кг – 4,12%

Жовтень – 252 кг – 4,05%

Листопад – 210 кг – 4.11%

Грудень – 200 кг – 4,15%

Рішення

При визначенні середньої масової частки жиру зарік визначаємо:

1) Кількість жирових одиниць щомісячно.

1 – 793 х 3.80 = 3013,3

2 – 699 х 3,82 = 2645,18

3 – 508 х 3,85 = 1956,65

4 – 588 х 3,80 = 2120,40

5 – 541 х 3,82 = 2067,62

6 – 466 х 3,85 = 1807,40

7 – 483 х 3,90 = 1883,70

8 – 427 х 4,00 = 1708,00

9 – 297 х 4,12 = 1224,74

10 – 252 х 4,05 = 1020,60

11 – 210 х 4.11 = 863,10

12 – 200 х 4,15 = 830,00

Всього5419  21140,49

2) Середня масова частка жиру становить (кількість жирових одиниць поділяють на кількість молока за рік)

21140,49 : 5419 = 3,9 %

Висновок: середня масова частка жиру за рік складає 3,9 %.

Дата написання завдання.  Підпис студента.

Рецензія викладача та оцінка.

Дата перевірки розрахунково-графічного завдання.  Підпис викладача.

Приклади розв’язання розрахунково-графічних завдань

Завдання 1

Скласти середню пробу молока за дві суміжні доби в кількості 250 мл.

Надій корови за 1 добу 12л:

В т. ч. вранці – 7л

  ввечері – 5л

За 2-гу добу – 13л.

В т. ч. вранці – 8л

  ввечері – 5л

Рішення:  1. Визначаємо коефіцієнт, який показує ск. мл молока треба відібрати з кожного л надоєного молока

250 : 25 (надій за 2 суток) = 10

2. Визначаємо ск. мл молока треба відібрати з  кожного надою за 2 суміжні доби.

7 х 10 = 70 мл  8 х 10 = 80

5 х 10 = 50 мл  5 х 10 = 50

За 1 добу 120 мл  за 2 добу = 130

За 2 доби 120 + 130 = 250 мл.

Tagged with: , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС