Вимоги до виконання та оформлення контрольних робіт

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

При вивченні дисципліни «Мікробіологія молока та молочних продуктів» студентами денної та заочної форми навчання виконуються дві контрольні роботи. При виконанні контрольної роботи студенти повинні чітко, локанічно, стисло, в той же час вичерпно відповідати на поставлені контрольні запитання. Не слід переписувати один підручник. Робота повинна свідчити про самостійне вивчення кількох літературних джерел. Необхідно творчо підходить до викладення вивченого матеріалу. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Під час виконання та оформлення контрольних робіт студенти повинні дотримуватися таких вимог:

1. Контрольна робота з дисципліни «Мікробіологія молока і молочних продуктів” виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

2. контрольна робота виконується виключно Державною мовою.

3. контрольна робота Пишеться від руки акуратним і розбірливим почерком синьою чи чорною пастою на стандартних білих аркушах формату А4 (210 х 297 мм) без помилок та виправлень з полями для зауваження рецензента. Рисунки та графіки виконуються чорною пастою від руки. Сторінки повинні бути пронумеровані.

4. Титульний лист оформлюється згідно з додатком А, на якому студент вказує  номер контрольної роботи (№1 чи №2), назву предмету, прізвище, ім’я, по-батькові студента та посаду і прізвище, ім’я, по-батькові викладача, що перевірив контрольну роботу.

5. На другому листі вказуються номер варіанту контрольної роботи та перелік питань.

6. Список використаних літературних джерел наводиться в кінці контрольної роботи в алфавітному порядку і мусить нараховувати не менше 3-5 найменувань. Порядок оформлення списку літературних джерел наведений в додатку Б.

7. Скорочення в тексті за винятком загальноприйнятих (°С, °Т,  %, ДСТУ, р.,  с.-г., тощо ) не допускаються.

8. Об’єм кожної контрольної роботи не повинен перевищувати 3 — 5  аркушів.

9. В кінці контрольної роботи ставиться дата виконання роботи і особистий підпис студента.

10. Після написання контрольної роботи, вона здається викладачу на перевірку. По результатам перевірки контрольна робота оцінюється і зараховується або повертається на виправлення недоліків і доопрацювання.

11. Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота знову повертається на перевірку викладачу.

12. Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література.

Tagged with: ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС