Вимоги до написання та оформлення рефератів

Вимоги до написання та оформлення рефератів.

При вивченні дисципліни «Мікробіологія молока та молочних продуктів» студентами денної та заочної форми навчання пишуться два реферати. При при написанні рефератів студенти повинні чітко, локанічно, вичерпно розкрити теми рефератів. Не слід переписувати один підручник. Робота повинна свідчити про самостійне вивчення кількох літературних джерел. Необхідно творчо підходить до викладення вивченого матеріалу.

Під час виконання та оформлення рефератів студенти повинні дотримуватися таких вимог:

1. Реферати з дисципліни «Мікробіологія молока і молочних продуктів” виконуються у встановлені навчальним графіком терміни.

2. Реферат виконується виключно Державною мовою пишеться від руки акуратним і розбірливим почерком синьою чи чорною пастою на стандартних білих аркушах формату А4 (210 х 297 мм) без помилок та виправлень з полями для зауваження рецензента. Допускається друкування реферату на комп’ютері. Сторінки повинні бути пронумеровані.

3. Титульний лист оформлюється згідно з додатком А, на якому студент вказує  обрану тему реферату, назву предмету, прізвище, ім’я, по-батькові студента та посаду і прізвище, ім’я, по-батькові викладача, що перевірив реферат.

4. Список використаних літературних джерел наводиться в кінці реферату в алфавітному порядку і мусить нараховувати не менше 5 — 8 найменувань. Порядок оформлення списку літературних джерел наведений в додатку Б.

5. Скорочення в тексті реферату за винятком загальноприйнятих (°С, °Т,  %, ДСТУ, р.,  с.-г., тощо ) не допускаються.

6. Об’єм кожного реферату не повинен перевищувати 8 — 10  аркушів (якщо реферат пишеться від руки) або 12 – 15 аркушів (якщо реферат друкується на комп’ютері).

7. В кінці рефератів ставиться дата закінчення їх написання і особистий підпис студента.

8. Після написання рефератів, вони здаються викладачу на перевірку. По результатам перевірки, реферати оцінюються і зараховуються або повертаються на виправлення недоліків і доопрацювання.

9. Студенти, які отримали реферати після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання реферати знову повертаються на перевірку викладачу.

Tagged with: ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС