Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних

Практичне заняття

Використання багатофреймових сторінок для розміщення технологічних даних

МЕТА РОБОТИ — вивчення способів створення багатосторінкових документів з використанням фреймів.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Фрейми. Теги FRAMESET|, FRAME|, NOFRAMES|

Для створення|створіння| фреймів (декількох самостійних HTML-сторінк|, упроваджених|запроваджувати| на загальну|спільну| сторінку) використовуються теги <FRAMESET|> і <FRAME|>. Тег <FRAMESET|> виділяє в загальній|спільній| сторінці розділи (розміри розділів задаються властивостями cols| — колонки або rows| — рядки), а тег <FRAME|> уточнює зміст|вміст| виділених розділів (властивістю src|, яким указується|вказує| адреса упроваджуваної|запроваджувати| сторінки). Решту властивостей цих тегів уточнюють зовнішній вигляд створюваних фреймів і їх поведінка.

Тег <NOFRAMES|> служить для альтернативного відображення сторінки з|із| фреймами в браузерах|, які їх не підтримують.

У приведеному нижче прикладі|зразку| формується сторінка згідно|згідно з| схемі, приведеній на малюнку. При цьому двома тегами <FRAMESET|> сторінка розбивається спочатку на два вертикальні розділи I і II, а потім розділ II ділиться горизонтально на додаткові розділи 2 і 3, утворюючи, таким чином, в цілому три розділи I, 2 і 3. У ці розділи тегами <FRAME|> підставляються відповідні сторінки, збережені у файлах page1|, page2|, page3| (властивості в цих тегах задають: border=»1|» — ширину розділового бордюру між фреймами, scrolling=»no|» — забороняє появу скролінгу).

Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних

Рисунок — Схема розбиття

Крім того, в прикладі|зразку| передбачається можливість|спроможність| відображення (у разі потреби) сторінки з|із| попереджувальним написом про неможливість відображення фреймів. Для цього використовується тег <NOFRAMES|>:

Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних<FRAMESET| framespacing=»1|» border=»1|» cols=»60,*|»>

<FRAME| name=»FrmKILeft|» src=»ki_page2|.htm» noresize| >

<FRAMESET| rows=»15%,*|»>

<FRAME| name=»FrmKITop|» src=»ki_page3|.htm» scrolling=»no|»>

<FRAME| name=»FrmKIBottom|» src=»ki_page4|.htm»>

</FRAMESET|>

<NOFRAMES|>

<body|>

<p>This| page| uses| frames|, but| your| browser| doesn’t| support| them</p>

</body|>

</NOFRAMES|>

</FRAMESET|>

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Використовуючи текстовий редактор, створити дві HTML| — сторінки («ki_top|.htm» і «ki_left|.htm»). Включити до складу тіла сторінок текст, приведений в додатку|застосуванні| 3.

3 Використовуючи текстовий редактор, створити HTML| — сторінку «main_ki|.htm». Створити в нім три фрейми frmkitop|, frmkileft|, frmkibutton| і розмістить в них сторінки «ki_top|.htm», «ki_left|.htm» і «ki_button|.htm» відповідно до схеми додатку|застосування| 3. Встановити відстань між фреймами, рівним нулю|нуль-індикатору|.

4 Заборонити появу смуги скролінгу при зміні розмірів вікна для фрейма frmkitop|.

5 Зберегти зміни у відповідних файлах.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити|утримувати|:

1 Сторінки «main_ki|.htm», «ki_top|.htm» і «ki_left|.htm», створені відповідно до пп. 3, 4 завдання|задавання|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС