Відбір проб продукції для контролю якості

Відбір проб продукції для контролю якості. Вимоги державних стандартів до якості продукції.

Мета: Ознайомитися з порядком відбору проб для дослідження якості продукції, стандартом ДСТУ 1.0.93.

Студенти повинні

Знати: нормативні документи та відбір проб продукції для дослідження якості, методику відбору, основні визначення термінів при відборі проб, вимоги, які пред’являє стандарт до якості продукції.

Вміти: проводити відбір проб, користуючись стандартами, характеризувати обов’язкові та рекомендовані вимоги стандартів.

Хід роботи:

Завдання 1. Відбір проб продукції для контролю якості. Зверніть увагу на те, що середню пробу відбирають для об’єктивної оцінки якості партії продукції. Ознайомтесь з методикою відбору проб.

Методика відбору проб

Відбір проб продукції для контролю якості

Однорідна партія

Продукція одного виду, сорту, оформлена

одним документом

Відбір проб продукції для контролю якості Відбір проб продукції для контролю якості Відбір проб продукції для контролю якості

Відбір проб продукції для контролю якості

Виборка

Частина партії, взята за один

Відбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якості Прийом від партії

Відбір проб продукції для контролю якості
Відбір проб продукції для контролю якості
Відбір проб продукції для контролю якості

Відбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якості Точкові проби –сукупність виборок,

взятих для складання об’єднаної проби

Відбір проб продукції для контролю якостіВідбір проб продукції для контролю якості

Відбір проб продукції для контролю якості
Відбір проб продукції для контролю якості

Об’єднана проба

Сукупність всіх точкових проб

Відбір проб продукції для контролю якості
Відбір проб продукції для контролю якості

Відбір проб продукції для контролю якості

Середній зразок

Мінімальна кількість продукції, взята

для дослідження якості

Відбір проб продукції для контролю якості

Відбір проб продукції для контролю якості Частина середнього зразка (проби), взята для

лабораторного дослідження

Дайте відповіді на питання:

з якою метою відбирається середня проба? що таке однорідна партія? що таке виборка, середній зразок (проба)? з якою метою відбирається наважка? який порядок відбору проби? відберіть проби для дослідження якості партії крупи гречаної у кількості 140 мішків по 50кг. (використайте стандарт).

Завдання 2.

Ознайомлення зі стандартом ДСТУ 1.0-93 та вимогами державних стандартів на харчові продукти.

Згідно ДСТУ 1.0-93 стандарти повинні містити обов’язкові та рекомендовані вимоги. Обов’язкові вимоги – характеризують безпечність продукції до життя, здоров’я громадян це показники безпеки.

Рекомендовані вимоги – це ті, що не відносяться до обов’язкових (фізико – хімічні, органолептичні). Розгляньте запропонований стандарт ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче. Вимоги при заготівлях”.

Заповніть таблицю.

№ п/п

Органолептичні вимоги

Фізико хімічні вимоги

Обов’язкові вимоги

Показник

Характеристика

Показник

Характеристика

Показник

Характеристика

Дайте відповіді на питання

чим відрізняються обов’язкові і рекомендовані вимоги? За якими вимогами стандартів оцінюють якість продуктів чим характеризується безпечність продукції?

Рекомендована література:

ДСТУ1. 0-93 Державна стандартизація, І. П Колесник І. П Єлізарова Теоретические основы товароведения К. Вища школа ст.. 24-75

Tagged with: ,
Posted in Методи контролю харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС