Варіанти контрольних завдань

1.ВАРIАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБIТ

Варіант 1

1. Документ. Класифікація документів.

2. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення.

3. Складіть проект наказу про переведення співробітника в інший структурний підрозділ.

4. Спроектуйте штатний розпис підприємства.

Варіант 2

1. Дати загальну характеристику довідково-інформаційних документів (акти, довідки, доповідні і пояснювальні записки, протоколи, витяги з протоколів тощо).

2. Вимоги щодо заповнення і ведення трудових книжок.

3. Розробіть проект посадової інструкції секретарю-референту.

4. Складіть проект наказу про звільнення з роботи за порушення трудової дисципліни.

Варіант 3

1. Дати загальну характеристику документації по кадрах.

2. Складання номенклатур справ. Формування справ.

3. Підготуйте проект листа-претензії щодо невиконання пунктів договору.

4. Складіть штатний розпис установи з кількістю працюючих 5 чоловік.

Варіант 4

1. Правила та порядок реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

2. Підготовка і передача справ до архіву.

3. Оформіть запис до трудової книжки про звільнення з роботи за власним бажанням.

4. Складіть заяву про прийняття на роботу з візами і резолюцією.

Варіант 5

1. Підготовка документів до наступного зберігання та використання. Передача справ до архіву.

2. Документація по відрядженнях

3. Оформіть обкладинку особової справи

4. Складіть проект розпорядження директора фірми про проведення ремонтних робіт, назначити відповідальну особу, і особу яка буде здійснювати контроль. Документ направити в справу. (Кутове розташування реквізитів).

Варіант 6

Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення.

1. Приймання, попередній розгляд і реєстрація службових документів

2. Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку.

3. Складіть проект наказу про внесення змін до штатного розпису апарату підприємства

Варіант 7

Дати загальну характеристику обліково-фінансової документації

1. Документи по особовому складу. Вимоги до організації кадрового діловодства

2. Оформіть запис до трудової книжки про звільнення з роботи за власним бажанням

3. Складіть номенклатуру справ.

Варіант 8

Поняття діловодства. Види діловодства.

1. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення.

2. Складіть наказ з комбінованою розпорядчою частиною(відображає прийняття, звільнення, переведення)

3. Оформіть запис до трудової книжки про прийняття на роботу особи.

Варіант 9

1. Вимоги до текстів службових документів. Мовний стиль ділового документа. ї

2. Номенклатура справ.

3. Складіть резюме особи, з досвідом роботи, з вмінням працювати на комп’ютері, з зазначенням її особистих якостей.

4. Складіть наказ з комбінованою розпорядчою частиною(відображає прийняття, звільнення, переведення)

Варіант 10

1. Порядок проходження вихідних і внутрішніх документів у процесі їх підготовки.

2. Ділове листування: класифікація листів, правила складання і оформлення реквізитів.

3. Оформіть проект наказу з основної діяльності

Оформіть акт про прийом-передачу справ до архіву

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС