Варіанти контрольних завдань — №2

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 14. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

ПЛАН

1. Визначення поняття політична партія; цілі їх діяльності, основні ознаки

2. Класифікація політичних партій та партійних систем

3. Особливості формування багатопартійності в Україні

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Підручник // Ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський // — 2-е вид., — К., 2001.

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 15. РЕЛІГІЯ, ЦЕРКВА І ПОЛІТИКА

ПЛАН

1.Особливості взаємодії політики та релігії

2.Політичне життя і церква в сучасній Україні (Розвиток церковно – державних відносин в Україні)

ЛІТЕРАТУРА

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Підручник // Ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківський // — 2-е вид., — К., 2001.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політології. Під ред. Сазонова М. – Х., 1998.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010.

ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНІ ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Сутність і цілі економічної політики

2. Економічні функції держави

3. Сучасна економічна політика України

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політології. Під ред. Сазонова М. – Х., 1998.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

ТЕМА 17. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Сутність соціальної політики. Соціальна держава

2. Основні напрями і особливості соціальної політики України.

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політології. Під ред. Сазонова М. – Х., 1998.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

ТЕМА 18. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ Й

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Поняття, “етнонаціональних відносин”, їх суб’єкти

2. Сутність етнонаціональної політики.

3. Етнонаціональна політика сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА

Брегеда А. Основи політології. – К., 2000.

Політологія. Посібник за ред. О. Бабкіної, В. Горбатенко, — К., 2010.

Політологія. Посібник у 2-х кн. за ред. А. Колодій. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлач, К. – Харків, 2002.

Основи політичної науки. За ред. Б. Кухти. Ч. ІІ. – Львів, 1997.

ТЕМА 19. ОСНОВНІ ІДЕЙНО – ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ

ПЛАН

1. Соціалізм.

2. Лібералізм та неолібералізм

3. Консерватизм та неоконсерватизм

4. Фашизм

5. Анархізм

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 20. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

ПЛАН

1.Сутність та зміст глобальних проблем сучасності

2.Роль політики, міждержавних та міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем.

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

ТЕМА 21. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Поняття міжнародних відносин

2. Сутність, цілі й функції міжнародної політики

3. Україна в системі міжнародних відносин. Пріоритети зовнішньополітичної діяльності України

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 22. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ЛІДЕРСТВО

ПЛАН

1. Поняття і сутність політичної еліти

2. Політична еліта сучасної України

3 Сутність та класифікація політичного лідерства. Функції політичних лідерів.

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 23. ПОЛІТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ

ПЛАН

1. Поняття демократії. Пряма та представницька демократія.

2. Президентське правління.

3. Парламентаризм. Функції та структура парламенту. Типи виборчих систем.

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 24. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

ПЛАН

1. Поняття влади та основні концепції влади, її основні види та функції

2. Механізм здійснення та поділ влади в суспільстві

3. Проблеми формування та функціонування влади в Україні

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Дзюбко І. С., Левківський К. М. Політологія. Підручник 2-е вид. – К., 2001.

Політологія. Посібник у 2 – х кн. За ред. Колодій А. – К., 2000.

Політологія: наука про політику. За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлач М. І.. К., Харків, 2002.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

ТЕМА 25. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ПОЛІТИКА

ПЛАН

1. Поняття ЗМІ, їх характерні риси та функції у політичній системі суспільства

2. Політичне маніпулювання

3. Функціонування українських ЗМІ

ЛІТЕРАТУРА

Бабкіна О., Горбатенко В. Політологія. Посібник. – К., 2010.

Піча В., Хома М. Політологія. Навчальний посібник. – К., Львів, 2001.

Муляр В. І. Політологія. – К., 2002.

Холод В. В. Політологія. Навч. посібник. – Суми, 2003.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) – К., 2002.

Tagged with: , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС