Укранська культура друго половини ХІХ початку ХХ ст.

5.  Українська культура другої половини ХІХ початку ХХ ст. (Друге заняття)

1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку української культури в другій половині ХІХ ст.. – на початку ХХ ст., визначити особливості розвитку вітчизняної освіти, науки та мистецтва.

Студент повинен знати: основні здобутки вітчизняної науки, напрями літератури, жанри та стилі мистецтва.

Студент повинен уміти: аналізувати особливості культурного розвитку українських земель, розрізняти твори літератури та мистецтва за жанрами та напрямами.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Особливості розвитку культури другої половини ХІХ – початку ХХ століть.

Вивчаючи особливості розвитку вітчизняної культури даного періоду, слід охарактеризувати національну політику російського та австрійського урядів. Пригадайте, яким переслідуванням піддавалась українська мова на Наддніпрянщині, в Галичині та на Буковині.

Завдання 2. Демократичні тенденції розвитку освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Характеризуючи розвиток освіти, слід розкрити зміст та основні напрями реформи шкільної освіти 60-х рр.. ХІХ ст.. Особливу увагу слід приділити демократизації та забезпеченню доступу до освіти різним суспільним верствам, заснуванню вищих та середніх навчальних закладів, зокрема, у галузі сільськогосподарської освіти.

Завдання 3. Українська наука другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

  При вивченні цього питання слід визначити видатних українських вчених в різних галузях природничих та гуманітарних наук, охарактеризувати їх основні здобутки та внесок у світову науку.

Завдання 4. Нові тенденції в українському мистецтві (неоромантизм, експресіонізм, авангард)

Переходячи до останнього питання, слід дати визначення поняття «модерн» як явища в європейській культурі новітньої доби. Слід врахувати, що модерн виявлявся як в літературі, так і в мистецтві цілим рядом нових напрямів: неоромантизм, експресіонізм, авангард, футуризм, абстракціонізм, імпресіонізм. Визначте основні риси цих мистецьких стилів.

3. Питання для самоконтролю:

1. Хто вважається основоположником української класичної музики?

2. Які стилі характеризують українську культуру другої половини ХІХ ст..?

3. Хто був фундатором українського професійного театру?

4. Яка проблематика характерна для української літератури другої половини ХІХ ст..?

5. Якими чинниками викликана поява нових тенденції в українському мистецтві?

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС