Транспортна задача

Транспортна задача

Мета: Навчитися складати опорний план ТЗ методом північно – західного кута, методом мінімальної вартості та знаходити оптимальний план ТЗ методом потенціалів.

Номер та зміст завдання

1

Постачальники

Споживачі

І — 120

І – 120

ІІ — 200

ІІ – 245

ІІІ — 130

ІІІ – 235

IV — 150

2

Постачальники

Споживачі

І — 160

І – 80

ІІ — 200

ІІ – 140

ІІІ — 140

ІІІ – 200

IV — 150

IV — 80

V — 150

3

Постачальники

Споживачі

І – 5

І – 4

ІІ – 4

ІІ – 9

ІІІ – 8

ІІІ – 10

IV — 7

4

Постачальники

Споживачі

І – 200

І – 160

ІІ — 300

ІІ – 200

ІІІ — 150

ІІІ – 140

IV — 150

5

Постачальники

Споживачі

І – 120

І – 120

ІІ — 300

ІІ – 100

ІІІ — 250

ІІІ – 120

IV — 110

V — 220

6

Постачальники

Споживачі

І – 5

І – 9

ІІ – 8

ІІ – 8

ІІІ – 6

ІІІ – 7

IV — 4

7

Постачальники

Споживачі

І – 20

І – 15

ІІ — 10

ІІ – 15

ІІІ — 40

ІІІ – 35

IV — 40

IV — 55

8

Постачальники

Споживачі

І – 50

І – 70

ІІ — 40

ІІ – 40

ІІІ — 80

ІІІ – 90

IV — 30

9

Постачальники

Споживачі

І – 180

І – 180

ІІ — 200

ІІ – 220

ІІІ — 220

ІІІ – 200

10

Постачальники

Споживачі

І – 7

І – 4

ІІ – 7

ІІ – 5

ІІІ – 8

ІІІ – 9

IV — 3

IV – 3

V — 4

Контрольні питання

1. Критерій оптимальності розв’язку задачі лінійного програмування симплексним методом при Розв’язанні задачі на максимум симплексним методом

1.  Останній рядок симплекс-таблиці не повинен містити від’ємних елементів

2.  Останній рядок симплекс-таблиці повинен містити хоча б один від’ємний елемент

3.  Останній рядок симплекс-таблиці повинен містити нульові елементи

4.  Останній рядок симплекс-таблиці повинен містити хоча б один невід’ємний елемент

2. Умова оптимальності транспортної задачі:

1.  число заповнених клітинок таблиці дорівнює N+M-1, де n – кількість стовпчиків, m – кількість рядків таблиці;

2.  для вільних клітин таблиці сума потенціалів менше оцінки даної клітини;

3.  для вільних клітин таблиці сума потенціалів менше або дорівнює оцінці даної клітини;

4.  для заповнених клітин таблиці сума потенціалів дорівнює оцінці даної клітини;

3. Вибрати найбільш повне визначення транспортної задачі відкритого типу:

1.  сумарні запаси вантажу перевищують сумарні потреби;

2.  сумарні потреби у вантажі перевищують сумарні запаси;

3.  сумарні запаси вантажу дорівнюють сумарним потребам;

4.  сумарні запаси вантажу не дорівнюють сумарним потребам;

4. Для покращання неоптимального розв’язку транспортної задачі:

1.  застосовують метод північно-західного кута

2.  застосовують метод мінімальної вартості

3.  застосовують метод потенціалів

4.  застосовують симплексний метод

5. Яка транспортна задача називається закритою:

1.  Задача, в якій загальні запаси не співпадають з загальними потребами

2.  Задача, в якій загальні запаси співпадають з загальними потребами

3.  Задача, в якій кількість постачальників не співпадає з кількістю споживачів

4.  Задача, в якій кількість постачальників співпадає з кількістю споживачів

6. Вибрати правильне твердження:

1.  Транспортная задачі називається закритою, якщо загальні запаси не співпадають з загальними потребами

2.  Для покращання неоптимального розв’язку транспортної задачі застосовують метод потенціалів;в

3.  Для складання опорного плану транспортної задачі застосовують метод потенціалів

Tagged with:
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС