Технологічні розрахунки подрібнювачів вовчків шпигорізок колоідних млинів

Лабораторна робота № 8

ТЕМА: Вивчення будови, роботи та експлуатації автоклава.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виготовлення консервів

ОБЛАДНАННЯ: автоклав.

Нині в консервній, м’ясній І молочній промисловості для пастеризації та стерилізації продуктів у тарі використовують апарати періодичної та безперервної дії. В існуючих конструкціях автоклавів стерилізацію проводять у водяному та паровому середовищі при атмосферному тиску чи при тиску вище атмосферного, температурі робочого середовища до 140 °С, зі статичним або ротаційним розташуванням продукту.

Автоклави виготовляють двох типів: вертикальні та горизонтальні. Горизонтальні автоклави застосовують для стерилізації продуктів в металевій тарі, а вертикальні — для стерилізації продуктів в металевій та скляній тарі.

Як нагрівальне середовище в автоклавах використовують гарячу воду та пару.

Пара, як нагрівальне середовище, може використовуватись тільки в тому випадку, коли продукти знаходяться в металевій тарі і стерилізацію проводять при температурі вище 100 °С під тиском. Скляну посуду в автоклавах незалежно від температури стерилізують тільки водою, яку підігрівають парою з температурою близько 150 °С.

Безперервно діючі стерилізатори мають транспортні органи, виконані у вигляді роторів, барабанів, стрічкових або пластинчастих транспортерів чи ківшових елеваторів. Необхідним пристроєм для стерилізаторів має бути за­вантажувальний і розвантажувальний механізми.

Стерилізатори періодичної дії.

Вертикальний автоклав. Для проведення стерилізації харчових продуктів застосовуються два типи верти­кальних автоклавів: двох — і чотирьохкошикові. У промисловості також зустрічаються одно — та трьохкошикові автоклави. Основною конструктивною відмінністю між ними є висота корпусу.

Двохкошиковий автоклав складається з вертикального циліндричного зварного корпусу 3, крищки 4, кошиків Ш, програмного регулятора 9, арматури для підключення до магістралі пари, води, повітря та відводу конденсату.

На корпусі встановлені манометр 8, термометр 7 і датчик програмного регулювання 9. У нижній частині корпусу розташований кільцевий барометр 11 для подавання пари чи стисненого повітря і зливний патрубок із стаканом.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику автоклава.

3. Вивчити конструкцію автоклава.

4. Вивчити схему роботи автоклава.

5. Вивчити підготовку апарата до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших апаратів.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку автоклава, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Описати безпечну експлуатацію автоклава.

4. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення апарату?

2. Яка будова апарату?

3. Які Ви знаєте апарати стерилізації?

5. Рекомендована література..

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность,1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса.-М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

Ви прочитали: "Технологічні розрахунки подрібнювачів вовчків шпигорізок колоідних млинів"
Читати далі

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
Лекції