Технологічні розрахунки подрібнювачів вовчків шпигорізок колоідних млинів

Лабораторна робота № 8

ТЕМА: Вивчення будови, роботи та експлуатації автоклава.

1. МЕТА: Вивчити будову, роботу, правила безпечної експлуатації обладнання для виготовлення консервів

ОБЛАДНАННЯ: автоклав.

Нині в консервній, м’ясній І молочній промисловості для пастеризації та стерилізації продуктів у тарі використовують апарати періодичної та безперервної дії. В існуючих конструкціях автоклавів стерилізацію проводять у водяному та паровому середовищі при атмосферному тиску чи при тиску вище атмосферного, температурі робочого середовища до 140 °С, зі статичним або ротаційним розташуванням продукту.

Автоклави виготовляють двох типів: вертикальні та горизонтальні. Горизонтальні автоклави застосовують для стерилізації продуктів в металевій тарі, а вертикальні — для стерилізації продуктів в металевій та скляній тарі.

Як нагрівальне середовище в автоклавах використовують гарячу воду та пару.

Пара, як нагрівальне середовище, може використовуватись тільки в тому випадку, коли продукти знаходяться в металевій тарі і стерилізацію проводять при температурі вище 100 °С під тиском. Скляну посуду в автоклавах незалежно від температури стерилізують тільки водою, яку підігрівають парою з температурою близько 150 °С.

Безперервно діючі стерилізатори мають транспортні органи, виконані у вигляді роторів, барабанів, стрічкових або пластинчастих транспортерів чи ківшових елеваторів. Необхідним пристроєм для стерилізаторів має бути за­вантажувальний і розвантажувальний механізми.

Стерилізатори періодичної дії.

Вертикальний автоклав. Для проведення стерилізації харчових продуктів застосовуються два типи верти­кальних автоклавів: двох — і чотирьохкошикові. У промисловості також зустрічаються одно — та трьохкошикові автоклави. Основною конструктивною відмінністю між ними є висота корпусу.

Двохкошиковий автоклав складається з вертикального циліндричного зварного корпусу 3, крищки 4, кошиків Ш, програмного регулятора 9, арматури для підключення до магістралі пари, води, повітря та відводу конденсату.

На корпусі встановлені манометр 8, термометр 7 і датчик програмного регулювання 9. У нижній частині корпусу розташований кільцевий барометр 11 для подавання пари чи стисненого повітря і зливний патрубок із стаканом.

2. Порядок виконання роботи

1. Пройти інструктаж по техніці безпеки на робочому місці.

2. Вивчити технічну характеристику автоклава.

3. Вивчити конструкцію автоклава.

4. Вивчити схему роботи автоклава.

5. Вивчити підготовку апарата до пуску, безпечну експлуатацію.

6. Ознайомитись з конструкцією інших апаратів.

3. Звіт про роботу.

1. Записати марку автоклава, вказати його призначення та технічну характеристику.

2. Описати безпечну експлуатацію автоклава.

4. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Яке призначення апарату?

2. Яка будова апарату?

3. Які Ви знаєте апарати стерилізації?

5. Рекомендована література..

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность,1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса.-М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. — М: Пищевая промышленность, 1985.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС