Техніка операцій у ваговому аналізі

Техніка операцій у ваговому аналізі. Основні методи об’ємного аналізу.

Мета: Ознайомитись з основними видами робіт, що проводяться у ваговому та об’ємному аналізі.

Студенти повинні:

Знати: Техніку операцій вагового і об’ємного аналізу.

Вміти: Володіти технікою операцій вагового і об’ємного аналізу.

Хід роботи:

Завдання 1. Методи обЄмного аналізу.

ОбЄмний метод аналізу – титрометричний, який заснований на протіканні реакцій нейтралізації, осадження, іонного обміну, комплексоутворення, окислення – відновлення тощо.

Реакції повинні проходити з дотриманням таких умов:

1.  Суворе співвідношення між речовинами реакції.

2.  Швидке і кількісне протікання реакції, точне і суворе фіксування точки еквівалентності.

3.  Сторонні речовини в пробі не повинні вступати в реакцію з доданим реагентом, що може зашкодити титруванню.

Титруванням називають процес поступового додавання розчину точно відомої концентрації до досліджуваного розчину. Однією з основних стадій цього процесу являється встановлення кінцевої точки титрування – точки еквівалентності, яку визначають візуально по зміні кольору розчину, індикатора, появі муті.

Для титрування достатньо 1-3 краплі розчину індикатора масовою долею 0,1-0,5 % на 10-100 см3 розчину що аналізується.

Розрахунок масової частки визначальної речовини Х ( в % ) ведуть за формулою:

Х= 100 * V* С * M/ 1000 *m

V – об’єм робочого розчину;

С – молярна концентрація, робочого розчину моль/дм3;

М – молекулярна еквівалентна маса досліджуваного продукту, г/моль;

M – маса наважки аналізуємої речовини, г.

Як приклад, визначення кислотності продуктів.

Завдання 2. Методи вагового аналізу.

Методи вагового аналізу або гравіметричні – засновані на точному вимірюванні маси певної речовини, яка виділена у вигляді неорганічних, або органічних сполук. За допомогою цих методів вимірюють масу, густину, в’язкість, електропровідність, концентрацію водневих іонів, коефіцієнт рефракції.

Ці методи дають змогу точно виміряти масу визначальної речовини, яку вилучають у вигляді неорганічних і органічних сполук.

За способом визначення розрізняють методи виділення, методи осадження і методи відгонки.

Метод виділення полягає в тому, що визначальний компонент кількісно виділяють у вільному стані і зважують на аналітичних вагах. Як прилад – визначення масової частки золи в харчових продуктах, засноване на спалюванні і послідуючому накалюванні до постійної маси наважки у попередньо зваженому тіглі. Залишок у тіглі зважують, за його масою вираховують % вміст золи в харчовому продукті.

В методах Осадження визначають компонент продукту за допомогою хімічних реактивів у вигляді малорозчинних осадів певного хімічного складу.

Осад промивають, просушують і зважують. Так визначають іони SO4-, CL-та інші.

Прикладом може служити метод Мора по визначенню масової частки солі.

Метод Відгонки полягає в тому, що визначальний компонент відганяється з проби у вигляді леткої сполуки, таким чином визначають вологість, наявність в продуктах CO2, NH3 та ін.

Вагові методи точні, але тривалі. Цими методами можна визначити густину, використовуючи ареометри, в’язкість за допомогою віскозиметра, активність іонів за допомогою потенціометра.

Розгляньте один з методів. Проведіть дослідження. Використайте конспект лекцій.

Дайте відповіді на питання.

1.  В чому суть об’ємного аналізу?

2.  В чому суть вагового аналізу?

3.  Вкажіть методи вагового аналізу?

4.  Вкажіть методи об’ємного аналізу?

5.  В чому суть метода осадження?

6.  Де застосовують методи відгонки?

Рекомендована література.

А. Т. Марх, Т. Ф. Зыкина, В. Н. Голубев. Технохимический контроль консервного производства. М.: – ВО Агропромиздат — 1999р. ст.. 30-58

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Методи контролю харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС