Blog Archives

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 1

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача 1. Огляд теми 1. Математична постановка транспортної задачі. 2. Методи побудови опорного плану ТЗ. 3. Знаходження оптимального плану ТЗ методом потенціалів 2. Типові завдання. В пунктах відправлення А1, А2, А3, …. знаходиться однорідний вантаж в кількості a1, а2, а3, …. відповідно, який необхідно перевезти в пункти призначення В1, В2, В3, …. , потреба кожного з яких становить b1, b2, b3, …. . Відома відстань між пунктами перевезень (оцінки). Маємо три постачальника з такими запасами вантажу: А1 = 26 т, А2 = 33 т, А3 = 45 т; і чотири споживача з потребою на цей вантаж: В1 = 14 т, В2 = 19 т, В3 = 20 т, В4 = 5 т. Відома відстань між пунктами перевезень.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Огляд теми Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив. Планується цю площу відвести під ячмінь та соняшник.

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача Мета: Навчитися складати опорний план ТЗ методом північно – західного кута, методом мінімальної вартості та знаходити оптимальний план ТЗ методом потенціалів. Номер та зміст завдання 1 Постачальники Споживачі І — 120 І – 120 ІІ — 200 ІІ – 2

See more ›

Tagged with:
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування Мета: Навчитися розв’язувати задачі ЛП графічним та симплексним методами Номер та зміст завдання Задача 1. Скласти економіко-математичну модель задачі та розв’язати її графічним та симплексним методами Підприємство випускає два види виробів А і В. Для їх виробництва використовуються три типи сировини S1, S2, S3. Витрати сировини на виробництво одного виробу кожного виду та запаси сировини наведені в таблиці 4 (числа умовні). Таблиця 4 Вид сировини  Запаси сировини (кг) Норми витрат сировини (кг) на одиницю продукції A B S1 S2 S3 Вартість одного виробу виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових одиниць.

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача. Знаходження початкового базисного розподілу поставок 1. Загальна постановка транспортної задачі 2. Знаходження опорного плану транспортної задачі.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці. Двоїсті симплекс таблиці 1. Економічна інтерпретація задачі, що двоїста до задачі використання ресурсів 2. Властивості взаємо – двоїстих задач 3. Алгоритм побудови задачі двоїстої до даної 1. Кожній задачі ЛП можна поставити у відповідність іншу задачу, що називається двоїстою до даної.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Метод штучного базису

Метод штучного базису 1. На попередній лекції було розглянуто задачу, записану у формі основної задачі ЛП, для якої можна було вказати її опорний план, тому що серед векторів Pj, координатами яких є коефіцієнти при невідомих в системі рівнянь даної задачі, було m одиничних.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування 1.1 Поняття опорного та оптимального плану. 1.2 Алгоритм розв’язання задач симплексним методом. 1.3 Деякі зауваження до використання симплексного методу. 1.1. Поняття опорного та оптимального плану.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС