Blog Archives

Контрольні завдання.

  Типові завдання. Задача. На платформі трьохколісної коляски в точці К лежить вантаж G = 1 кН. Знайти сили тиску кожного колеса коляски на підлогу, вагу коляски відкинути, якщо відсьаньміж колесами дорівнює відповідно 1м, 1,6м, 0,4м, 0,6м. Точка К знаходиться

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Просторова система сил.

 1. Просторова сис сил. 1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти:Паралелепіпед сил. Проекцію сили на

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Приклади рішення задач самостійної роботи.

Приклади рішення задач самостійної роботи.   Задача №1. Для заданої схеми балки рисунок  11., потрібно побудувати епюри моментів вигину та поперечних сил: визначити максимальний момент вигину Мmax і по ньому підібрати стальну двотаврову балку з указанням її номера по ГОСТ

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.

  6    : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів. 1. Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів” Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови міцності та жорсткості

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Теорія механізмів машин.

4 – 4 год. Теорія механізмів машин. Мета роботи :Ознайомитись з основними поняттями та термінологією розділу » Теорія механізмів та  машин». Навчитися креслити кінематичні схеми механізмів, Використовуючи умовні позначення та масштабні коефіцієнти. Засвоїти класифікацію кінематичних пар та механізмів за Ассуром 

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Плоскопаралельний рух твердого тіла.

 3  роботи. Плоскопаралельний рух твердого тіла. 1. Мета роботи. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти плоскопаралельний

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Обертальний рух твердого тіла.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Умови рівноваги систем сил, прикладених до твердого тіла.

1. . Умови рівноваги систем сил, прикладених до твердого тіла.  МЕта роботи: Студенти на практичних заняттях повинні набути практичних навичок з розрахунків рівноваги системи сил, прикладених до твердого тіла. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією теми «Статика»

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Глосарій

Теоретична механіка — це наука вивчаюча загальні закони механічного руху матеріальних тіл і установлення загальних прийомів і методи рішення питань зв’язаних з цим рухом. Сила- характеризується трьома елементами: величиною, напрямком і точкою прикладання. Сила виміряється в Н (Ньютон).

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Побудова епюр внутрішніх зусиль.

   9   План. 1.Побудова епюр внутрішніх зусиль. 2.Загальні зауваження до побудови епюр. 3.Епюри поздовжніх зусиль. 4. Епюри крутних моментів. 5. Епюри поперечних зусиль і згинальних моментів. 1. Конспект лекції.   Внаслідок дії зовнішніх навантажень у поперечних перерізах стержня можуть

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Опір матеріалів.

 7. Опір матеріалів.   План 1.  Опір матеріалів. 2.  Деформація 3.  Класифікація зовнішніх сил 4.  Метод перетинів, внутрішні сили в поперечних переріз 6.  Напруження 7.  Розтягання і стиск 1. Конспект

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Сили діючі в механізмах .

 6. Сили, діючі в механізмах.   План Сили в механізмах і машинах Класифікація сил Тертя і зношування деталей в машинах Мастильні матеріали   1. Конспект лекції Сили в механізмах і машинах. Загальні положення При силовому аналізі вирішують задачі, зв’язані

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Теорія механізмів машин.

№5. Теорія механізмів і машин   План. 1.  Вступ 2.  Машини 3.  Ланки 4.  Ланцюг 5.  Структурний аналіз механізмів   1. Конспект лекції. Теорія механізмів і машин є наука про методи дослідження і проектування механізмів і машин  .  В задачі,

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Динаміка.

№ 4.  ДИНАМІКА. План 1.  Динаміка. 2.  Задачі динаміки. 3.  Три закони механіки. 4.  Поняття сили інерції, при криволінійному русі. 5.  Принцип  Д’Аламбера. 6.  Робота і потужність. 1. Конспект

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Кінематика.

№ 3. Кінематика.   План 1.  Кінематика – розділ теоретичної механіки 2.  Кінематика точки 3.  Визначення траєкторії, швидкості пройденого шляху по швидкості та прискоренню. 4.  Види руху  твердого тіла 5.  Поступальний та крутний

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Момент сили відносно точки.

 2. Моменти сили відносно точки.   План.   1. Момент сили відносно точки.   2. Пара сил.   3. Момент пари сил   4. Умова рівноваги паралельних сил.   5. Умова рівноваги всякої плоскої

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС