Blog Archives

Цілочислові задачі лінійного програмування

Цілочислові задачі лінійного програмування 1. Огляд теми Цілочислове програмування 1.1.  Математична постановка задачі цілочислового програмування. 1.2.  Алгоритм розв’язання задачі цілочислового програмування графічним методом

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача 1. Огляд теми 1. Математична постановка транспортної задачі. 2. Методи побудови опорного плану ТЗ. 3. Знаходження оптимального плану ТЗ методом потенціалів 2. Типові завдання. В пунктах відправлення А1, А2, А3, …. знаходиться однорідний вантаж в кількості a1, а2, а3, …. відповідно, який необхідно перевезти в пункти призначення В1, В2, В3, …. , потреба кожного з яких становить b1, b2, b3, …. . Відома відстань між пунктами перевезень (оцінки). Маємо три постачальника з такими запасами вантажу: А1 = 26 т, А2 = 33 т, А3 = 45 т; і чотири споживача з потребою на цей вантаж: В1 = 14 т, В2 = 19 т, В3 = 20 т, В4 = 5 т. Відома відстань між пунктами перевезень.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Двоїсті задачі

Двоїсті задачі 1. Огляд теми Двоїсті задачі лінійного програмування 1.1 Економічна інтерпретація задачі, двоїстої до задачі використання ресурсів. 1.2 Алгоритм побудови математичної моделі двоїстої задачі. 1.3 Зв’язок між розв’язками прямої та двоїстої задач. 1.4 Економічний зміст двоїстих оцінок.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Огляд теми Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив. Планується цю площу відвести під ячмінь та соняшник.

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного програмування

Основні поняття математичного програмування 1. Огляд теми 1.1 Класифікація задач математичного програмування 1.  За характером взаємозв’язку між змінними: Лінійні та Нелінійні. 2.  За типом змінних: Неперервні (значення кожної змінної можуть приймати всі значення деякого інтервалу) та Дискретні (цілочислові) (усі або хоча б одна змінна приймають окремі – цілочислові — значення). 3.  За врахуванням фактора часу: Статичні (незалежність елементів моделі від часу) та Динамічні (залежність елементів моделі від часу). 4.  За наявністю інформації про змінні: Задачі в умовах повної визначеності (детерміновані); Задачі в умовах неповної визначеності Та Задачі в умовах невизначеності.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Задача планування виробництва та запасів

Задача планування виробництва та запасів 1. Задача згладжування виробництва. 1. Нехай заводу-постачальнику потрібно запланувати випуск продукції на наступний рік так, щоб забезпечити певний графік попиту на свою продукцію кожного місяця. Наприклад, у січні місяці потрібно поставити 150 одиниць продукції, у лютому — 70, у березні — 250 тощо.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі…

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі тварин. 1. Приклад побудови економіко-математичної модель оптимізації раціону годівлі тварин. 1. Скласти добовий кормовий раціон для корови живою масою 500кг та надоєм 16л за добу на стійловий період.

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Знаходження оптимального плану тз методом потенціалів

Знаходження оптимального плану ТЗ методом потенціалів. 1. Знаходження оптимального плану ТЗ методом потенціалів 1. В пунктах відправлення А1, А2, А3, ….

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача. Знаходження початкового базисного розподілу поставок 1. Загальна постановка транспортної задачі 2. Знаходження опорного плану транспортної задачі.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці. Двоїсті симплекс таблиці 1. Економічна інтерпретація задачі, що двоїста до задачі використання ресурсів 2. Властивості взаємо – двоїстих задач 3. Алгоритм побудови задачі двоїстої до даної 1. Кожній задачі ЛП можна поставити у відповідність іншу задачу, що називається двоїстою до даної.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування застосовується в тих випадках, коли система обмежень і цільова функція містять не більше двох змінних. Розглянемо алгоритм даного методу на прикладі. Фермер вирощує два види тварин — норок та нутрій.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного моделювання

Основні поняття математичного моделювання 1. 1. Загальна постановка задачі математичного програмування. 2. Класифікація задач математичного програмування. 3. Загальні відомості про моделювання та економіко — математичні методи.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС