Blog Archives

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 4

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 3

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 1

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Контрольні завдання — частина 2

Контрольні завдання Практичні роботи оформлюються у друкованому вигляді. Номер варіанту співпадає із номером студента у списку у журналі академічної групи.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Цілочислові задачі лінійного програмування

Цілочислові задачі лінійного програмування 1. Огляд теми Цілочислове програмування 1.1.  Математична постановка задачі цілочислового програмування. 1.2.  Алгоритм розв’язання задачі цілочислового програмування графічним методом

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Двоїсті задачі

Двоїсті задачі 1. Огляд теми Двоїсті задачі лінійного програмування 1.1 Економічна інтерпретація задачі, двоїстої до задачі використання ресурсів. 1.2 Алгоритм побудови математичної моделі двоїстої задачі. 1.3 Зв’язок між розв’язками прямої та двоїстої задач. 1.4 Економічний зміст двоїстих оцінок.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Огляд теми Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив. Планується цю площу відвести під ячмінь та соняшник.

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці. Двоїсті симплекс таблиці 1. Економічна інтерпретація задачі, що двоїста до задачі використання ресурсів 2. Властивості взаємо – двоїстих задач 3. Алгоритм побудови задачі двоїстої до даної 1. Кожній задачі ЛП можна поставити у відповідність іншу задачу, що називається двоїстою до даної.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування 1.1 Поняття опорного та оптимального плану. 1.2 Алгоритм розв’язання задач симплексним методом. 1.3 Деякі зауваження до використання симплексного методу. 1.1. Поняття опорного та оптимального плану.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування застосовується в тих випадках, коли система обмежень і цільова функція містять не більше двох змінних. Розглянемо алгоритм даного методу на прикладі. Фермер вирощує два види тварин — норок та нутрій.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного моделювання

Основні поняття математичного моделювання 1. 1. Загальна постановка задачі математичного програмування. 2. Класифікація задач математичного програмування. 3. Загальні відомості про моделювання та економіко — математичні методи.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС