Blog Archives

Приклад виконання реферату

МІНІСТЕРСТВО ГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ДПД та українознавства РЕФЕРАТ На тему :”Культура Київської Русі”    Виконала   студентка 1 курсу   факультету заочного навчання  

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності

9. Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності 1. Мета роботи: ознайомити з проблеми та основними тенденціями розвитку української культури в умовах державної незалежності. Студент повинен знати: основні засади культурно-освітньої політики

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

7.  Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з особливостями національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр., з’ясувати вплив політичних процесів на розвиток української культури. Студент

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

6.  Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917 – 1921 рр.) 1. Мета роботи: проаналізувати особливості розвитку української культури в умовах національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.), ознайомити студентів з основними здобутками вітчизняної науки та культури зазначеного

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Історія української культури

Укранська культура друго половини ХІХ початку ХХ ст.

5.  Українська культура другої половини ХІХ початку ХХ ст. (Друге заняття) 1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку української культури в другій половині ХІХ ст.. – на початку ХХ ст., визначити особливості розвитку вітчизняної освіти, науки та мистецтва. Студент повинен

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Становлення укрансько національно культури у першій половині ХІХ ст.

4.  Становлення української національної культури у першій половині ХІХ ст.(заняття 1.) 1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови та особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст., охарактеризувати основні здобутки науки, види та жанри літератури, музичного, образотворчого та театрального мистецтва. Студент

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Розвиток культури в другій пол. XVІІ — XVІІІ ст. Доба бароко та особливості в Украні.

3. Розвиток культури в другій пол. XVІІ — XVІІІ ст. Доба бароко та її особливості в Україні. 1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку культури України в другій половині XVІІ — XVІІІ ст. Особливості стилю бароко в українському мистецтві. Студент

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Історія української культури

Особливості розвитку укрансько культури в литовсько — руську та польсько-литовську добу

2.  Особливості розвитку української культури в литовсько — руську та польсько-литовську добу (ХІV – перша пол. ХVІІ ст.) 1. Мета роботи: ознайомити студентів з історичними та суспільно-політичними умовами розвитку української культури литовсько-польської доби, з’ясувати особливості розвитку освіти, літератури, мистецтва, доби

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Культура Кивсько Русі.

1. Культура Київської Русі. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з теоретичними та методологічними проблемами курсу «Історія української культури», сформувати уявлення про витоки української культури, особливості культурного розвитку Київської Русі. Студент

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Глосарій Історія укрансько культури

Літопис – хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником. Фреска – живописний твір, виконаний фарбами на свіжій штукатурці. Братства —  національно-релігійні та громадсько-культурні організації в Україні, які почали виникати в кінці ХVІ ст., відстоювали права українського народу, ставали на

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності.

 9. Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності. План 1. Перебудова та зміни в національно-культурній політиці 2. Проблеми реформування національної системи освіти

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

5. Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917-1921 рр.) План 1. Історичні умови розвитку культури 1917 – 1921 рр. 2. Культурно – освітня політика Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії 3. Національно-культура політика радянської

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Особливості розвитку укрансько культури у ХІV

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Варіанти контрольних завдань

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ   1. Культура Київської Русі   2. Розвиток освіти та книгодрукування на українських землях в Литовсько-Польську добу   3. Наука у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Розвиток філософських ідей Г. Сковороди та Ф. Прокоповича.   4.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Правила вибору варіантів та правила виконання

  Вивчення курсу історії української культури дає можливість студентам засвоїти основні етапи розвитку, історичні форми, галузі, матеріальної та духовної культури України, забезпечить орієнтацію студентів в культурному просторі, сприятиме формуванню національної свідомості та широкого світогляду.   Для студентів заочної форми навчання

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Анотація Історія укрансько культури

Анотація 1. Назва дисципліни – Історія української культури 2. Автор робочої навчальної програми – Рожкова Людмила Іванівна 3. Лектор – канд. іст. наук, доцент  Рожкова Людмила Іванівна 4. Кількість годин – 72, Лк –18, ЛПЗ – 18,  – 36. 5.

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Історія української культури

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА історія укрансько культури

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліна  історія української культури Спеціальність для всіх спеціальностей Кафедра ДПД та українознавства Факультет  для всіх факультетів Кількість кредитів – 2 Кількість модулів — 2 Розподіл  навчального навантаження Форма

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС