Blog Archives

Контрольні завдання.

9.  Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності. 1. Огляд теми: національно-культурний рух другої половини 80 – х – початку 90 – х років. Проблеми та перспективи розвитку української культури в ринкових умовах. Реформування

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми збереження укранських культурних надбань у роки Друго Світово війни

6.  Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920 — х – 1930 – х рр.   1. Огляд теми: історичні обставини розвитку української науки і освіти за кордоном. Політика урядів Чехословаччини, Польщі, Румунії щодо української культури. Діяльність осередків української освіти

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

5.  Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917-1921 рр.) 1. Огляд теми: історичні умови розвитку української освіти, науки та культури в умовах національно – демократичної революції 1917-1921 рр. Культурно-освітня політика ЦР, Гетьманату П. Скоропадського,

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

4. Українська культура в ХІХ — на початку ХХ ст. Огляд теми: історичні умови розвитку української культури в ХІХ – на початку ХХ ст. Національно-культурне відродження та його основні віхи. Кирило – Мефодіївське товариство. Творчість Т. Шевченка. Національно – культурне

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності.

8.  Культура України у 1960-х – 1980-х рр.  1. Огляд теми: початок дестанілізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. «Шістдесятники». Зародження дисидентського та правозахисного руху. Вклад дисидентів у розвиток української культури.   1. Зародження дисидентського руху в Україні, його особливості.

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Культура Украни у 1960-х — 1980-х рр.

7.  Проблеми збереження українських культурних надбань у роки Другої Світової війни та післявоєнної відбудови.   1. Огляд теми:  розвиток української культури напередодні Другої Світової війни. Зміни в культурно-освітньому розвитку західноукраїнських земель після їх приєднання до Р. Нацистська окупація України. Політика

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Укранська культура в ХІХ — на початку ХХ ст.

3.  Розвиток культури в другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст. Доба бароко та її особливості в Україні. 1. Огляд теми: загальна характеристика соціально-культурної ситуації на українських землях. Характеристика стилю «бароко» та його особливостей в українській культурі. 1. Доба бароко та

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Розвиток культури в другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст

2.  Особливості розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.   1. Огляд теми: початок Ренесансу в Західній Європі та його вплив на українську культуру. Основні архітектурні стилі та їх особливості в українському зодчестві. 1. Вплив

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Особливості розвитку укрансько культури у ХІV — першій половині ХVІІ ст.

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Приклад виконання реферату

МІНІСТЕРСТВО ГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ДПД та українознавства РЕФЕРАТ На тему :”Культура Київської Русі”    Виконала   студентка 1 курсу   факультету заочного навчання  

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Культура Украни в 1960- х — 1980 — х рр.

8. Культура України в 1960- х — 1980 – х рр. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з історичними умовами розвитку української культури в 1960-х – 1980-х рр.., проаналізувати основні проблеми та здобутки у галузі науки, літератури, мистецтва, спорту. Студент повинен

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Історія української культури

Культура Кивсько Русі.

1. Культура Київської Русі. 1. Мета роботи: ознайомити студентів з теоретичними та методологічними проблемами курсу «Історія української культури», сформувати уявлення про витоки української культури, особливості культурного розвитку Київської Русі. Студент

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми та основні тенденці розвитку укрансько культури в умовах державно незалежності.

 9. Проблеми та основні тенденції розвитку української культури в умовах державної незалежності. План 1. Перебудова та зміни в національно-культурній політиці 2. Проблеми реформування національної системи освіти

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури

Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

5. Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917-1921 рр.) План 1. Історичні умови розвитку культури 1917 – 1921 рр. 2. Культурно – освітня політика Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії 3. Національно-культура політика радянської

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Особливості розвитку укрансько культури у ХІV

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури

Вступ до курсу «Історія укрансько культури»

Tagged with: , ,
Posted in Історія української культури

Анотація Історія укрансько культури

Анотація 1. Назва дисципліни – Історія української культури 2. Автор робочої навчальної програми – Рожкова Людмила Іванівна 3. Лектор – канд. іст. наук, доцент  Рожкова Людмила Іванівна 4. Кількість годин – 72, Лк –18, ЛПЗ – 18,  – 36. 5.

See more ›

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС