Blog Archives

Робоча навчальна програма

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліна «Прикладна механіка» Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Спеціальність (заочна ф. н.) 6.091707 «Технологія зберігання,

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Анотація

АНОТАЦІЯ 1.  Повна назва дисципліни – “Прикладна механіка”. 2.  Автор (лектор)– ст. викл. Рибалка О. І. 3.  Загальна кількість годин (загальна– 216 год., лекцій — 36год.,лпз-54., —126.) 4.  Вид підсумкового контролю-тестовий контроль, залік,

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Глосарій

Теоретична механіка — це наука вивчаюча загальні закони механічного руху матеріальних тіл і установлення загальних прийомів і методи рішення питань зв’язаних з цим рухом. Сила- характеризується трьома елементами: величиною, напрямком і точкою прикладання. Сила виміряється в Н (Ньютон).

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Опір матеріалів.

 7. Опір матеріалів.   План 1.  Опір матеріалів. 2.  Деформація 3.  Класифікація зовнішніх сил 4.  Метод перетинів, внутрішні сили в поперечних переріз 6.  Напруження 7.  Розтягання і стиск 1. Конспект

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Теорія механізмів машин.

№5. Теорія механізмів і машин   План. 1.  Вступ 2.  Машини 3.  Ланки 4.  Ланцюг 5.  Структурний аналіз механізмів   1. Конспект лекції. Теорія механізмів і машин є наука про методи дослідження і проектування механізмів і машин  .  В задачі,

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Динаміка.

№ 4.  ДИНАМІКА. План 1.  Динаміка. 2.  Задачі динаміки. 3.  Три закони механіки. 4.  Поняття сили інерції, при криволінійному русі. 5.  Принцип  Д’Аламбера. 6.  Робота і потужність. 1. Конспект

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.

Теоретична механіка. Статика.

1 Теоретична механіка. Статика   План 1.  Вступ.   2.  Теоретична механіка.   3.  Статика твердого тіла.   4.  Аксіоми статики  

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС