Blog Archives

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 4

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 2

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… — Частина 1

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Цілочислові задачі лінійного програмування

Цілочислові задачі лінійного програмування 1. Огляд теми Цілочислове програмування 1.1.  Математична постановка задачі цілочислового програмування. 1.2.  Алгоритм розв’язання задачі цілочислового програмування графічним методом

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Математична модель міжгалузевого балансу

Математична модель міжгалузевого балансу 1. Огляд теми 1. ЕММ оптимізації раціону годівлі тварин. 2. ЕММ оптимізації структури посівних площ. Задача 1. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі тварин. Умова задачі.

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного програмування

Основні поняття математичного програмування 1. Огляд теми 1.1 Класифікація задач математичного програмування 1.  За характером взаємозв’язку між змінними: Лінійні та Нелінійні. 2.  За типом змінних: Неперервні (значення кожної змінної можуть приймати всі значення деякого інтервалу) та Дискретні (цілочислові) (усі або хоча б одна змінна приймають окремі – цілочислові — значення). 3.  За врахуванням фактора часу: Статичні (незалежність елементів моделі від часу) та Динамічні (залежність елементів моделі від часу). 4.  За наявністю інформації про змінні: Задачі в умовах повної визначеності (детерміновані); Задачі в умовах неповної визначеності Та Задачі в умовах невизначеності.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Двоїсті задачі лінійного програмування

Двоїсті задачі лІнійного програмування Мета: Навчитися знаходити розв’язки прямої та двоїстої задач лінійного програмування Номер та зміст завдання 1. Записати задачу, двоїсту до даної. Розв’язати одну із задач симплексним методом і за цим розв’язком знайти розв’язок другої задачі.

See more ›

Tagged with:
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування Мета: Навчитися розв’язувати задачі ЛП графічним та симплексним методами Номер та зміст завдання Задача 1. Скласти економіко-математичну модель задачі та розв’язати її графічним та симплексним методами Підприємство випускає два види виробів А і В. Для їх виробництва використовуються три типи сировини S1, S2, S3. Витрати сировини на виробництво одного виробу кожного виду та запаси сировини наведені в таблиці 4 (числа умовні). Таблиця 4 Вид сировини  Запаси сировини (кг) Норми витрат сировини (кг) на одиницю продукції A B S1 S2 S3 Вартість одного виробу виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових одиниць.

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного програмування…

Основні поняття математичного програмування Мета: Навчитися складати ЕММ задач Номер та зміст завдання 1. Скласти економіко-математичну модель задачі Нехай маємо два види кормів

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Глосарій цільова_функція — функція, що виражає критерій…

Глосарій Цільова_функція — функція, що виражає критерій оптимальності задачі в математичній формі. Модель — це відображення найбільш суттєвих характеристик взаємозв’язків та процесів реальних систем. Моделювання — це відтворення або імітування деякої існуючої системи на спеціально побудованій моделі.

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі…

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі тварин. 1. Приклад побудови економіко-математичної модель оптимізації раціону годівлі тварин. 1. Скласти добовий кормовий раціон для корови живою масою 500кг та надоєм 16л за добу на стійловий період.

See more ›

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування 1.1 Поняття опорного та оптимального плану. 1.2 Алгоритм розв’язання задач симплексним методом. 1.3 Деякі зауваження до використання симплексного методу. 1.1. Поняття опорного та оптимального плану.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування застосовується в тих випадках, коли система обмежень і цільова функція містять не більше двох змінних. Розглянемо алгоритм даного методу на прикладі. Фермер вирощує два види тварин — норок та нутрій.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного моделювання

Основні поняття математичного моделювання 1. 1. Загальна постановка задачі математичного програмування. 2. Класифікація задач математичного програмування. 3. Загальні відомості про моделювання та економіко — математичні методи.

See more ›

Tagged with: , , ,
Posted in Математичні моделі в розрахунках на еом
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС