Створення мультимедійних ілюстрацій

Практичне заняття

Створення мультимедійних ілюстрацій

МЕТА РОБОТИ — вивчення методів включення в HTML — сторінки малюнків і елементів мультимедіа.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Елементи мультимедіа. Теги MARQUEE|, BGSOUND|, EMBED|

Простим способом, за допомогою якого можна «пожвавити|пожвавлювати|» текст HTML-сторінкы|, є|з’являється| вставка рухомих рядків за допомогою тега <MARQUEE|>. Як і більшість інших тегів, він може включати усередині|всередині| своєї пари теги, елементів, що вставляються в сторінку, наприклад картинок, примушуючи|заставляти| їх рухатися|сунути|. При цьому набір властивостей тега дозволяє різноманітити характер|вдачу| переміщення вставлених елементів, змінюючи|зраджувати| напрям|направлення| руху, його періодичність і траєкторію.

У приведеному нижче прикладі|зразку| в рядок, що біжить, вставляються два рядки тексту «Рядок 1» і «Рядок 2», які переміщатимуться щодо|відносно| меж сторінки. Значення властивостей задають зворотно-поступальний характер|вдачу| руху (behavior=»alternate|»), швидкість руху (scrollamount=»12|») і напрям|направлення| руху зверху вниз (direction=up|):

<MARQUEE| behavior=alternate| scrollamount=8| direction=down|> Рядок 1<BR><U>Строка| 2</U>></MARQUEE>

Тег <BGSOUND|> використовується для вставки фонового звуку, який звучатиме при відкритті|відчиняти| сторінки, безперервно повторюючись, або встановлене|установлене| число разів, що задається числом у властивості loop| (якщо значення властивості рівне –1, то звуковий супровід звучить безперервно). При цьому можна використовувати не тільки|не лише| традиційні аудіофайли (.wav, .asf), але і більшість інших, що містять|утримують| аудіозвучання (відеофайли, HTML-сторінкы|, графічні файли). Проте|однак| досягнутий в останньому випадку ефект може бути декілька спотворений, оскільки окрім звукової доріжки часто відтворюється і весь файл цілком, причому йому передує заставка додатку|застосування|, відтворюючого файл.

Приклад|зразок| використання тега <BGSOUND|> для вставки звукового файлу voiceki|.wav як фоновий звуковий супровід, який прозвучить двічі:

<BGSOUND| src=|»..tempvoiceki. wav» loop=2|>

Аналогічні причини в якійсь мірі стримують і можливості|спроможності| застосування|вживання| тега <EMBED|>. Він дозволяє упровадити|запроваджувати| документи будь-якого типу|типа| для перегляду|проглядати| відповідним застосуванням. Проте|однак|, як і для тега <BGSOUND|>, перед власне прогляданням елементу мультимедіа можуть відображатися|відображувати| заставки додатків|застосувань|, які його відтворюють. Щоб|аби| цього не відбулося, потрібно робити додаткові заходи, які такі заставки відключили|відключали| б. Крім того, можливий варіант, коли необхідного застосування не буде на комп’ютері користувача, і тоді відповідний файл не відтвориться зовсім.

Приклад|зразок| вставки в сторінку відеофайлу kifilm|.avi:

<EMBED| src=|»..kifilm. avi»>

Малюнки. Тег IMG|

Щоб|аби| помістити на сторінку графічне зображення, використовується тег <IMG|>. Більшість браузерів| розпізнають і вставляють малюнки, створені у форматах. gif і. jpg. Тому хоча є|наявний| можливість|спроможність| вставляти малюнки не тільки|не лише| цих, але і деяких інших форматів, для вставки зазвичай|звично| користуються тільки|лише| ними. Тим самим підвищується вірогідність|ймовірність| правильного відображення сторінки зі|із| всіма включеними в неї картинками. З цієї ж причини украй|надто| рідко використовується тег <IMG|> і для вставки відеозображень.

Приклад|зразок| використання тега <IMG|> (вставляється малюнок з|із| файлу pictureki|.jpg, який знаходиться|перебуває| в теці|папці| image|):

<IMG| SRC=|»..imagepictureki. jpg»>

Створення|створіння| малюнків

Малюнки створюються за допомогою спеціалізованих графічних редакторів, які дають можливість|спроможність| проектувати від простих плоских зображень до складних тривимірних|трьохмірних| фотореалістичних моделей. Застосування|вживання| таких редакторів, як правило, не пред’являє підвищених вимог до рівня комп’ютерних знань проектувальника HTML| — сторінок, проте|однак| вимагає певних художніх здібностей.

Окрім|крім| власне створення|створіння| малюнків художником|митцем| –профессионалом|, ефективні рішення|розв’язання| можуть бути отримані|одержувати| шляхом формування комп’ютерних аналогів колажів, мозаїк, аплікацій або інших комбінованих малюнків з|із| їх подальшим|наступним| редагуванням.

Помістити в такий комбінований малюнок можна будь-яке графічне зображення, що має цифровий формат або переведене|перекладати| в цифрове уявлення|виставу| за допомогою спеціальних апаратних засобів|коштів| (цифрові відеокамери, фотоапарати, тюнери, сканери і тому подібне). Для створення|створіння| і редагування комбінованого малюнка також слід скористатися графічним редактором. Якщо передбачається|припускається| працювати тільки|лише| з|із| пикселной| графікою, то одним з кращих рішень|розв’язань| буде використання графічного пакету Photoshop| корпорації Adobe| Systems| Incorporated|.

Зображення, яке можна побачити на екрані монітора, найпростіше помістити в малюнок Adobe| Photoshop| за допомогою графічного буфера обміну. Для цього потрібно спочатку скопіювати необхідне зображення в буфер обміну, а потім перейти в середу проектування пакету Photoshop|, вставити копію зображення у відповідне місце|місце-милю| комбінованого малюнка і відредагувати малюнок. Це можна зробити, діючи в наступній|слідуючій| послідовності:

— скопіювати все або частина|частка| зображення на екрані монітора. Для копіювання всього зображення, видимого на екрані, досить натиснути|натискувати| клавішу «Print| Screen|» на клавіатурі. Якщо копіюється зображення тільки|лише| одного з|із| видимих об’єктів додатку|застосування|, що підтримує технологію OLE| (Object| Linking| and| Embedding|), необхідно, знаходячись|перебувати| в середовищі|середі| такого застосування, виділити об’єкт (клацнути|лускати| його мишкою) і дати команду «Копіювати» з|із| меню команди «Правка|виправлення|». Наприклад, таким чином можна в середовищі|середі| пакету Microsoft| Word| створити об’єкт Equation| (формулу), потім виділити його і скопіювати в буфер обміну командою «Правка|виправлення|» — «Вставити»;

— перейти в середу графічного редактора Photoshop| і створити файл нового малюнка командою «Файл» — «Новий». Якщо файл створюється після того, як копійований малюнок поміщений в буфер обміну, то розміри нового файлу будуть встановлені|установлені| рівними розміру об’єкту, поміщеного в буфер (вони можуть бути змінені в діалоговому вікні команди «Файл» — «Новий»);

— вставити графічне зображення скопійованого об’єкту в малюнок командою «Редагування» — «Вставити»;

— якщо малюнок комбінується з|із| декількох зображень, то необхідно повторити копіювання графічних об’єктів і їх вставку у вже створений малюнок Adobe| Photoshop|. При цьому кожне із зображень, що вставляються, буде поміщено в окремий шар малюнка, що надалі дозволить виконувати незалежне редагування і переміщати зображення один щодо|відносно| одного;

— виділити частину|частку| малюнка, що підлягає редагуванню. Для цього, використовуючи діалогове вікно «шари», вибрати шар, в якому знаходиться|перебуває| редагована частина|частка| малюнка (якщо вікно «шари» приховано, то його можна візуалізувати командою «Вікно» — «Показати Шари»). При необхідності редагування не всього зображення з|із| вибраного шару, а тільки|лише| його частині|частці| слід вказати зону редагування (кнопками панелі інструментів – для виділення прямокутної зони або – для виділення зони довільної форми);

— відредагувати малюнок. Для редагування можна використовувати кнопки панелі інструментів ( — заливка, — затінювання і ін.), команди редагування («Редагування» — «Трансформ.») і команди зміни атрибутів малюнка («Зображення» — «Налаштування», «Розмір зображення», «Розмір полотна», «Обрізати|обрізувати|», «Вирізувати|вирізати|» і так далі). Крім того, іноді|інколи| корисне застосування|вживання| фільтрів (наприклад, з|із| їх допомогою можна значно збільшити різкість зображення командою «Фільтр» — «Резк.»). Якщо виконане редагування не відповідає очікуваним|сподіваним| результатам, то результат останнього редагування можна відмінити|скасовувати| командою «Редагування» — «Відмінити|скасовувати|» (одночасне натиснення клавіш «Ctrl|» і «z»|). Відмінити|скасовувати| декілька виконаних команд можна у вікні «Історія» (візуалізується командою «Вікно» — «Показати Історію»).

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання пакет Microsoft| Word|. Командою «Вставити» — «Об’єкт» — «Microsoft| Equation|» створити в документі Microsoft| Word| формулу для обчислення|підрахунку| середнеквадратичного| відхилення:

Створення мультимедійних ілюстрацій.

3 Скопіювати формулу в графічний буфер обміну.

4 Запустити на виконання пакет Photoshop|. Командою «Файл» — «Новий» створити новий файл малюнка (розміри і інші атрибути малюнка, встановлені|установлені| за умовчанням, не змінювати|зраджувати|).

5 Вставити зображення формули з|із| буфера обміну в новий малюнок Adobe| Photoshop|.

6 Закрасити|зафарбовувати| білий фон в зображенні формули кольором|цвітом| (Кнопка «Залити» може знаходитися|перебувати| під кнопкою — «Градієнт», і щоб|аби| її побачити, в цьому випадку потрібно буде при натиснутій|натискувати| лівій клавіші мишки утримувати протягом декількох секунд покажчик курсора на кнопці «Градієнт») 00FF|. Для установки кольору|цвіту| палітри використовувати кнопку установки кольору|цвіту| — — на панелі інструментів, для закрашення|зафарбовувати| — кнопку — «Залити». (Кнопка «Залити» може знаходитися|перебувати| під кнопкою — «Градієнт», і щоб|аби| її побачити, в цьому випадку потрібно буде при натиснутій|натискувати| лівій клавіші мишки утримувати протягом декількох секунд покажчик курсора на кнопці «Градієнт»).

7 Зберегти створений малюнок у файлі формату «jpeg|» з|із| ім’ям «ki_image|». Для збереження|зберігання| виконати команду «Файл» — «Зберегти як», встановити в полі «Формат» діалогового вікна команди атрибут «jpeg|» і вибрати для збереження|зберігання| ту ж теку|папку|, в якій знаходяться|перебувають| html-сторінкы|, створені при виконанні попередніх практичних робіт. При необхідності можна змінити|зраджувати| розмір і якість малюнка, що зберігається, у вікні «JPEG| Options|», яке з’явиться|появлятиметься| після|потім| натиснення кнопки «Зберегти».

8 Запустити на виконання текстовий редактор. Створити сторінку «ki_page1|.htm» і вставити в тіло сторінки малюнок з|із| файлу «ki_image|.jpg» із|із| зображенням малюнка формули.

9 Помістити зображення формули в тег <MARQUEE|> і встановити для нього напрям|направлення| руху зліва|ліворуч| – направо.

10 Зберегти зміни у файлі «ki_page1|.htm».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1 Звіт повинен містити|утримувати| сторінку «ki_page1|.htm», створену відповідно до пп. 8 — 9 завдань|задавання|.

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть приміщення основного виробничого призначення. Як розраховуються їх площі?

2. Які вимоги висуваються до стін і підлоги у виробничих приміщеннях?

3. Які вимоги висуваються до приміщень підприємств молочної промисловості?

4. Назвіть об’ємно-планові рішення споруд виробничих приміщень, підприємств молочної промисловості?

5. Назвіть вимоги до розрахунків виробничих площ для виробництва вершкового масла?

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС